6S-a născut la 27 Martie 1954 la Drăgănești. Din 1971 pînă în 1987 frecventează  Școala de Arte “Repin” din Chișinău și Institutul Poligrafic de la Moscova. Din 1996 este membru al Asociației Internaționale a Artiștilor, recunoscute de UNESCO. 

Operele sale au fost expuse la galeriile prestigioase din întreaga lume. Artiștii încă de la mijlocul sec.XX abandonaseră tradiția realistă, precum și moștenirea impresionistă, trasînd itinerare creative cu viziuni și criterii profund inovative. Mulți din ei preluaseră preceptul ambițios și provocator al lui Huysmans, care proclama că “în lumea Artei inverosimilul nu este o excepție “. Astfel luau naștere atît de chinuitele și ”scandaloasele” opere ale lui Max Ernst, Paul Klee, Marc Chagall, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis. În polemica lor artiștii contestau realismul considerîndu-l limitativ și pauperizant deoarece orice reprezentare care ar fi constrînsă în limitele realului împiedica libertatea inventivă, excluzînd elementul fantastic… În noua concepție a Artei se contura un rol foarte nou pentru artistul care se elibera de fenomenic (adică de ceea ce apare) pregătindu-se să cerceteze semnificații ascunse, simboluri, legături subtile între reaitate și imaginație: sau, altfel spus, acel impuls  creativ care se naște din viața interioară, din activitatea psihică… Astfel Arta se îmbogățea din alte formule, din stiluri noi, pentru a da expresie și reprezentare omenescului în care ar fi dominant elementul irațional, aluziv, oniric. Acestei categorii de artiști îi aparține și Alexandru Macovei, care, prin opera sa, știe să fixeze și să evoce o pluralitate de referințe și sugestii într-o dimensiune vizionară, dar puternic expresivă și totuși foarte ușor de înțeles. Tehnica precisă și iscusită, punctualitatea semnelor și liniilor, folosirea foarte ingenioasă a culorii le atribuie subiectelor picturale ale lui Macovei o surprinzătoare vitalitate și un simț de vrajă fascinantă.

R.S.