Universitatea de Stat din Moldova (USM) este prima instituție de învățământ superior cu statut de universitate înființată în Republica Moldova. Fondată la 1 octombrie 1946, cu denumirea inițială de Universitatea de Stat din Chișinău, de-a lungul timpului și-a format o reputație impecabilă la nivel național și internațional. Crearea ei a constituit un pilon de bază pentru dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din țară.

Domnule rector, fiecare alegere trebuie argumentată. De ce credeți că viitorii studenți ar fi motivați să aleagă Universitatea de Stat din Moldova pentru a-și face studiile universitare? Universitatea de Stat din Moldova reprezintă spațiul în care este promovată libertatea academică. Aici au fost, sunt și vor fi susținute în permanență pluralismul de opinii, creativitatea, precum și tendința de a asigura calitatea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare. În clasamentul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova ocupă locul I și acest lucru nu o spunem noi, ci o demonstrează studiile realizate de Consiliul Superior pentru Cercetări Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei. Conform datelor Ranking Web of Universities (https://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of), USM conduce clasamentul instituțiilor de învățământ superior din țară, situându-se pe locul 247 în Europa Centrală și de Est, 1055 în Europa și 3148 în lume. Universitatea oferă programe de studii universitare la toate nivelurile de studii: licență, masterat și doctorat, precum și posibilitatea de continuare a dezvoltării personale postuniversitare. Prin diversitatea programelor academice propuse, atât la licență, cât și la master, USM oferă studenților un traseu educațional care reprezintă nu doar o rampă de lansare într-o carieră de succes, dar și o cale de modelare a personalității lor ca  viitori specialiști, prin experiențe de neuitat, relații interumane bazate pe respect și apreciere, colaborări cu semeni de peste hotare și mobilități academice, o atmosferă de învățare stimulativă și benefică spiritelor creative.

În prezent unele facultăți, specializări se regăsesc în portofoliul diferitor instituții de învățământ superior. Pe de o parte, crește concurența între instituții, pe de altă parte, se creează impresia că scade prestanța unor profesii, deoarece nu mai există concurs la admitere. Care este părerea Dumneavoastră ca rector, dar și ca ministru al Educației, funcție pe care ați deținut-o anterior? Nu este o noutate că rețeaua instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova necesită a fi reformată, această realitate fiind demonstrată inclusiv prin însăși  scăderea constantă a numărului de studenți. Actualmente universitățile sunt nevoite să diversifice oferta educațională astfel încât să atragă un număr cât mai mare de studenți. Consider că, în prezent, universitățile din țara noastră trebuie să preia bunele practici ale universităților partenere privind comunicarea cu piața muncii, or,  o instituție de învățământ superior  nu poate să realizeze o pregătire de calitate, dacă nu este conectată la realitatea socioeconomică. Mă bucur foarte mult și susțin eforturile colegilor mei: decani, șefi de departamente care stabilesc, dezvoltă  și consolidează relațiile de parteneriat cu angajatorii. Văd cât de importante sunt pentru studenți aceste activități, în domeniul relațiilor internaționale, business și administrate, servicii hoteliere și turism, jurnalism, dar și bilogie, chimie, IT sau etc. Sunt de acord cu dvs. că în timp scade prestanța unor anumite profesii, care nu mai sunt atât de „la modă” în rândul tinerilor noștri. În ultimii ani m-am implicat plenar în susținerea tinerilor care au acceptat provocarea de a fi profesori școlari. USM este unul dintre furnizorii importanți de cadre didactice pentru învățământul general, profesional-tehnic și chiar superior din țara noastră.

Cunoașteți evoluția USM în ultimii 30 de ani prin propria experiență:  ați absolvit această instituție, apoi ați activat în calitate de lector, doctor conferențiar universitar și decan. Ce schimbări esențiale trebuie făcute pentru a-i menține prestanța, prestigiul de primă Universitate din Republica Moldova? Cea mai mare bogăție a Universității de Stat din Moldova sunt oamenii, de aceea îmi propun să valorific la maxim această resursă incomensurabilă. Avem specialiști de înaltă prestanță profesională în diferite domenii, tineri studioși și dornici de a pune umărul la schimbare. Astăzi, universitatea nu poate rămâne doar un centru de instruire,  ea trebuie să devină un spaţiu stimulativ pentru idei şi proiecte ce vizează viaţa întregii societăți. De aceea, pentru asigurarea unui proces constant de dezvoltare a USM, împreună cu echipa ne-am propus următoarele direcții de dezvoltare strategică: asigurarea de condiții garantate pentru studii de calitate; promovarea excelenței în cercetare şi formarea tinerilor cercetători; crearea unui mediu universitar prietenos/favorabil studenţilor; consolidarea cooperării academice internaționale; digitalizarea și modernizarea infrastructurii. Cu suportul partenerilor de dezvoltare am reușit în acest an să lansăm Centrul MEDIACOR, primul centru de tehnologii media din Republica Moldova amplasat pe o suprafață de 3.000 m2, pune la dispoziția industriilor media și creative, studenților, pasionaților de new-media spații profesioniste pentru pre-producție și post-producție video, audio, animație. Cu susținerea Departamentului Relații pentru Republica Moldova am deschis ușile Centrului de Informare a României „Gheorghe Brătianu” și am dotat cu tehnică și echipament necesar laboratorul de jurnalism din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării. La Facultatea de Drept, cu suportul  BERD și USAID  a fost inaugurat un Laborator de Mediere, care are ca scop îmbunătățirea climatului investițional în Republica Moldova prin facilitarea medierii comerciale și a arbitrajului la nivel național. În continuare vom depune eforturi conjugate în vederea modernizării infrastructurii.

Cum vedeți Dumneavoastră acest proces și părere aveți despre studii la distanță, cursuri specializate online, mobilitate academică? Nimeni și nimic nu va putea înlocui vreodată procesul de predare-învățare realizat fizic, în sălile de curs, iar desfășurarea procesului educațional online are cu siguranță atât avantaje, cât și dezavantaje. Eu sunt adeptul stilului clasic de predare, pentru mine contează foarte mult feedbackul primit de la studenții mei. Sper să revenim cât de curând posibil în sălile de clasă. Pe această cale reiterez încă o dată îndemnul meu adresat comunității educaționale din Republica Moldova de a se imuniza împotriva virusului Covid-19, căci doar așa vom putea ieși cu din acest război invizibil cu mai puține pierderi de vieți omenești.

În prezent proiectele internaționale, cooperarea între instituții de învățământ din diferite țări sunt printre prioritățile manageriale. Ce proiecte importante sunt în derulare pe acest segment? În prezent, nu ne putem imagina activitatea Universității fără parteneriatele cu instituțiile de peste hotare. Cooperarea internațională este un aspect important al activității Universității de Stat din Moldova, aceasta contribuind esențial la consolidarea calității și la eficientizarea cercetării și a procesului educațional, dar și la formarea unei comunității academice competitive într-o continuă dezvoltare instituțională. USM are încheiate peste 130 de acorduri de colaborare cu instituții de învățământ superior din cca 30 de țări ale lumii. Universitatea de Stat din Moldova este membră activă cu drepturi depline în trei asociații internaționale: Asociația Internațională a Universităților (IAU), Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) și Asociația Euroasiatică a Universităților (EAU). Începând cu anul 2011, USM a devenit membră a Consorțiului Universităților din Republica Moldova – România-Ucraina (CUMRU), iar din 23 noiembrie 2018 este membră asociată a Consorțiului Universitaria, din care fac parte Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. În anul 2021, USM devine membru a alianței academice Chișinău-București între Universitatea de Stat din Moldova, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București și Academia de Administrație Publică din Chișinău. În ultimii ani a crescut numărul studenților și cel al personalului academic veniți la USM în cadrul mobilităților agreate prin acorduri bilaterale și programe de schimb academic. Personalul academic cu statut de „visiting staff” și studenții din alte țări (Germania, Spania, România, Belgia, Danemarca, Marea Britanie, Finlanda, Italia, Portugalia, Grecia, Cehia, Suedia etc.) contribuie la crearea de noi modalități de gândire, de conștientizare a altor tipuri de atitudini și filosofii de învățare, precum  și imprimă comunității academice o atmosferă multiculturală. În baza acordurilor interministeriale de colaborare, la Universitatea de Stat din Moldova, anual, activează profesori din diverse țări care țin cursuri în cadrul facultăților sau își desfășoară investigațiile în laboratoarele de cercetare ale USM. Pe parcursul perioadei: noiembrie 2018 – prezent, Secția Mobilități Internaționale a participat activ în procesul de concepere, planificare și implementare a proiectelor KA1 ICM din cadrul programului ERASMUS+. Rezultatele înregistrate la zi, demonstrează un progres important al acestui indicator: mai mult decât dublarea numărului de Proiecte KA1 ICM Erasmus+ depuse de USM împreună cu  universitățile din țările de program și câștigate spre finanțare. Drept urmare, anul 2021 a venit cu un „salt” important în numărul de mobilități internaționale de toate categoriile: mobilități de studii și practici  pentru studenți, mobilități de predare și formare pentru cadrele didactice și administrative. Suplimentar, avem de menționat că, pe lângă proiectele Erasmus+, au fost dezvoltate/ implementate și alte programe de schimb academic, precum: AUF, CEEPUS, FULBRIGHT, DAAD, dar și FREE MOVER, acorduri bilaterale, parteneriate academice cu SUA etc.

Ce ați reușit să realizați până în prezent din programul de activitate propus la concursul pentru funcția de rector al USM? Vreau să cred că în această perioadă, nu prea mare, am reușit întâi de toate să consolidez echipa Universității de Stat din Moldova. Ca urmare a analizei minuțioase a structurii de personal al universității și a departamentelor educaționale și științifice a fost aprobată o nouă organigramă și un nou stat de personal. Întru asigurarea funcționalității USM a fost aprobată Strategia de dezvoltare a Universității de Stat din Moldova pentru anul 2021-2026. Documentul prevede acțiunile curente şi de perspectivă pentru dezvoltarea permanentă a universității, în contextul valorificării excelenței şi performanței generate de potenţialul intelectual al USM, prin antrenarea Facultăților, Departamentelor şi Serviciilor USM în evoluţii intensive cu obiective strategice. Am implementat sistemul informațional E-management de gestionare a documentelor și Registrul electronic care asigură comunicarea internă și transparența decizională, monitorizarea operativă a procesului didactic, inclusiv integrarea instruirii în regim on-line. A fost realizat auditul infrastructurii digitale a USM. Acesta a fost urmat de o serie de activități pentru  modernizarea infrastructurii, printre care:  elaborarea Strategiei de Dezvoltare Digitală USM, Aprobarea standardelor de competență pentru cadrele didactice USM, lansarea procurărilor de echipamente pentru serviciile universitare și asigurarea procesului educațional, elaborarea caietului de sarcini pentru modernizarea rețelei universitare, lansarea tratativelor pentru accesul la serviciile rețelei EduRoam,  migrarea USM către serviciul educațional Office 365, lansarea serviciilor Office 365 etc.