Biroul Național al Agenției Universitare a Francofoniei în Republica Moldova continuă deschiderea centrelor de angajabilitate francofone în cadrul universităților membre. Alte doua centre vor fi deschise la Universitatea Pedagogica de Stat “Ion  Creangă” din Chișinău și Academia de Studii Economice din Moldova. Evenimentele de inaugurare vor avea loc în data de 31 ianuarie 2023: – 10.00 Asem, bloc. 4, etajul 4, sala 411 (str. Bănulescu -Bodoni, nr.59) – 13.00 Universitatea Pedagogica “Ion Creangă”, bloc1., Etajul 6 (str. Ion Creangă nr.1) La evenimentul de lansare vor fi prezenți  parteneri și reprezentanți ai mediilor instituțional, academic și socio-economic. În 2022, în Republica Moldova au fost deschise, cu suportul AUF, 3 centre de angajabilitate francofone, la USM, USMF și UTM. Noile centre vor face parte din rețeaua națională, dar și cea internațională alături de alte 70 centre deschise în peste 90 de țări. Deschiderea Centrelor de angajabilitate francofone reprezintă o prioritate a Strategiei Agenției Universitare a Francofoniei pentru anii 2021-2025 și a Planului Național de acțiuni AUF-Moldova, având drept scop susținerea inserției profesionale a tinerilor și dezvoltarea antreprenoriatului. Multitudinea de servicii puse la dispoziția tinerilor din Republica Moldova se conturează în jurul a 4 domenii principale: tutorat și sprijin în pregătirea pentru căutarea unui loc de muncă, dezvoltarea competențelor complementare (soft skills), căutate de angajatori pe piața muncii, certificare profesională și dezvoltarea competențelor antreprenoriale(fortificarea spirtului antreprenorial la tineri). Astfel, proiectului vizează facilitarea inserției profesionale a tinerilor absolvenți și ameliorarea competitivității lor pe piața muncii. În cadrul CEF, studenții francofoni de la toate facultățile și programele de studii ale Universităților, ghidați de profesori și formatori, vor beneficia de întâlniri cu antreprenorii și angajatorii, pentru a facilita și consolida angajabilitatea tinerilor specialiști.