Întreprinderea “Franzeluţa” S.A. este cel mai mare şi de încredere producător în industria de panificaţie din Republica Moldova, cu o experienţă bogată de 70 de ani.

Graţie muncitorilor califi caţi, a celor mai inovative idei şi a dezvoltării continue, combinatul asigură consumatorilor cele mai sănătoase, gustoase şi calitative produse. Scopul primordial al S.A “Franzeluţa” rămâne a fi grija faţă de consumator, iar această grijă se manifestă prin atenţia sporită asupra calităţii produselor, al controlului minuţios al materiilor prime, precum şi al produselor fi nite.

Pentru aceasta, întreprinderea deţine un laborator înzestrat tehnic la cel mai înalt nivel şi acreditat de centrul naţional MOLDAC, conform cerinţelor europene. În urma verifi cărilor de laborator, putem susţine ferm şi cu mândrie că produsele noastre au un succes remarcabil pe bună dreptate.

Produsele Franzeluţa sunt fabricate conform tehnologiilor clasice de preparare a aluatului, cu utilizarea prioritară a adaosurilor şi afânătorilor naturali. Fabricile sunt echipate cu utilaj modern, de performanţă.

În tot procesul de fabricare, se depune o muncă enormă. Rodul muncii întregului colectiv, în frunte cu conducerea întreprinderii, se datorează sârguinţei, căldurii sufleteşti şi a dăruirii de sine. Produsele noastre au ajuns să fi e la mare căutare şi peste hotarele ţării. În prezent, colaborăm cu 10 distribuitori externi. Din an în an aria geografi că a exportului se extinde, iar ţările unde ajung produsele noastre sunt: Germania, Italia, România, Belgia, Cehia, Spania, Izrael, Grecia, Canada, inclusiv SUA ş.a. Sortimentul vast de produse exportate sunt: covrigeii, biscuiţii, turte dulci, napolitane, pesmeţi, torturi şi pâine congelată.

Produsele se comercializeaza atât în magazinele specializate etnice, precum şi in reţelele mari internaţionale de super şi hipermarket-uri. Compania deţine prestigioasele certifi cate internaţionale: ISO 22000, Kosher, HALAL – fapt ce permite fabricarea produselor la nivelul standardelor internaţionale.

Colaborarea cu partenerii noştri de peste hotare este una fructuoasă. În urma inspecţiei efectuate în anul 2014 de către compania americană FDA, s-a demonstrat că S.A Franzeluţa respectă toate cerinţele de siguranţă a alimentelor, având cel mai înalt şi sigur nivel de producere. Dl Boris Andros, directorul general, a menţionat că datorită politicilor corecte întreprinse de către Ministerul de resort, S.A “Franzeluţa” îşi extinde volumul de export a produselor, iar pentru anul 2017 se tinde spre o majorare de 15%.
Sperăm ca moldovenii aflaţi peste hotarele ţării să se bucure de gustul tradiţional al produselor noastre! Noi vă oferim gustul copilăriei şi calitatea garantată!

Asortimentul produselor S.A. „Franzeluța” în diferite țări
Italia – Magazinele etnice
România – Auchan, Carrefour, Mega Image, Penny, Profi, Cora, Benzinăriile Lukoil, MOL
Izrael – Rețelele Tifftan & Manea; Rețelele locale izraeliene
Canada – Magazinele etnice și locale canadiene

Germania prin firma Dovgan, în rețelele: Rewe, Kaufland, Lidl discount, Real, Metro, Edika, Neukauf, Globus, Norma, Teegot (din Germania și Austria); Fillips N, Tedox, Todawoll, magazinele etnicilor ruși; Rețelele „LIDO”, magazinele etnice (Germania, Franta, Belgia, Spania, Cehia); magazinele etnice din Germania, Luksemburg, Irlanda, Anglia