Despre particularitățile învățământului superior medical din Republica Moldova am discutat cu rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale.

– Stimate Domnule Rector, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova reprezintă o instituție prestigioasă de învățământ superior cu o istorie de aproape 77 de ani. Cum descrieți instituția pe care aveți onoarea să o administrați?

– Performanța academică, profesionalismul, responsabilitatea și devotamentul cadrelor științifico-didactice, creativitatea cercetătorilor, sârguința și entuziasmul mediciniștilor, pregătirea înaltă și afirmarea profesională a absolvenților Universității și, nu în ultimul rând, valoarea umană a întregii comunități universitare este ceea ce ne distinge pe piața educațională. În cei 77 de ani de activitate ne-am ghidat de tradiții și valori, ce au contribuit la realizarea misiunii principale – cea de a oferi servicii performante în educație, cercetare, asistență medicală și formare profesională pe parcursul întregii vieți în domeniul medicinei și farmaceuticii, în condițiile internaționalizării și globalizării. În prezent, la universitatea noastră își fac studiile 5700 studenți din Republica Moldova și alte 35 de țări. Mediul în care studiază viitorii specialiști în medicină și farmacie, calitatea predării-învățării-evaluării, excelența în cercetare, notorietatea Universității la nivel mondial, relațiile de colaborare cu partenerii externi, mobilitățile academice, reputația favorabilă a profesorilor și a cercetătorilor, internaționalizarea și accesul la un spectru larg de resurse informaționale de profil medical și farmaceutic constituie avantaje indiscutabile ce poziționează Universitatea în topul celor mai cotate instituții de învățământ superior din țară. În prezent, instituția răspunde cu promptitudine necesităților societății și se adaptează rapid la cerințele moderne de instruire medicală și farmaceutică, astfel ca absolvenții noștri, fiind angajați în sistemul de sănătate autohton și cel internațional, să fie capabili să acorde asistență și servicii medicale de înaltă calitate.

– Luna iulie, de obicei, este perioada când absolvenții de licee sau colegii își aleg viitorul profesional. Ce ofertă educațională ați pregătit în anul curent pentru  cei care aspiră să devină studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”?

Suntem mereu preocupați de dezvoltarea ofertei educaționale în raport cu cerințele societății și a sistemului național de sănătate. În ultimii cinci ani, Universitatea a dezvoltat și a lansat patru programe de studii de licență – Optometrie, Asistență medicală generală, Sănătate publică, Radiologie tehnologică, și unul de masterat științific – Tehnologii moleculare în sănătate. În acest an venim cu un nou program de studii de licență – Fiziokinetoterapie și reabilitare și trei programe de master: Nutriție umană, Optometrie clinică și Sănătate mintală publică. Desigur, oferta educațională cuprinde și binecunoscutele programe de studii superioare integrate: Medicină, Stomatologie și Farmacie. 

Subliniez că toate programele de studii sunt acreditate și autorizate la nivel național de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar programele de studii în Stomatologie sunt acreditate și de Consiliul Dentar din California. Totodată, Universitatea este acreditată internațional conform standarelor Federației Mondiale de Educație Medicală.

Decizia de a dezvolta o carieră în domeniul medical sau farmaceutic poate nu este una ușoară, dar, cu siguranță, aduce multă satisfacție. Avem certitudinea că tinerii determinați, inteligenți, puternici și empatici aleg să studieze una dintre specialitățile medicale la USMF „Nicolae Testemițanu”.

 

Cât de atractive sunt programele de studii în Medicină sau Farmacie pentru tineri?

– Anul trecut am avut o cerere aproape dublă din partea tinerilor, comparativ cu numărul de locuri lansate în concurs. Aceasta ne demonstrează că profesiile de medic și farmacist continuă să fie apreciate și mult râvnite și nici chiar pandemia provocată de noul tip de coronavirus nu i-a descurajat să-și dorească o carieră în aceste domenii.

Am constatat că la universitatea noastră vin cei mai buni absolvenți de licee și colegii de medicină, care pe parcursul anilor de studii reușesc să înregistreze performanțe academice, științifice și să se implice în activități de voluntariat și responsabilitate socială. Universitatea de Medicină este renumită și pentru faptul că aici se învață mult și aprofundat, iar odată ce ai îmbrăcat halatul alb, realizezi responsabilitatea asumată și volumul cunoștințelor necesare pentru a deveni un doctor sau un farmacist erudit. De aceea, acei care aleg Medicina, Stomatologia sau Farmacia, din start sunt conștienți că alegerea lor profesională presupune multă muncă, sacrificiu, dedicare și nopți nedormite. Rezultatul eforturilor din anii de studii este reflectat nu doar în notele primite la examene, colocvii sau teze. Examenul cel mare este susținut în fața și la patul pacientului!

 

– Ce condiții de studii și de trai oferă Universitatea studenților?

– Studenții beneficiază de condiții moderne de studii și cercetare: aule și săli dotate cu echipamente performante, laboratoare de cercetare utilate modern. Procesul de instruire medicală se desfășoară în patru limbi: română, rusă, engleză și franceză. La Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală aplicăm metode moderne de formare a medicilor specialiști, unde, începând cu anul II de studii, studenții obțin abilități de comunicare cu pacienții şi își formează competenţe medicale corecte cu ajutorul pacienților standardizați și simulatoarelor de fidelitate înaltă.

În ultimii doi ani implementăm conceptul educație prin cercetare, am creat Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate pentru dezvoltatrea unei infrastructuri moderne pentru activitatea științifică, în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare a Universități în perioada 2021-2030 și Strategia de fortificare a domeniului cercetare și inovare. 

Activitatea practică a mediciniștilor se desfășoară în 95 de clinici universitare, amplasate în instituții medicale republicane și municipale. Studenții de la Stomatologie își dezvoltă abilitățile profesionale în două clinici stomatologice universitare ultramoderne, cei de la Farmacie își formează competențele la Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile Procopișin” și Centrul Științifico-Practic în Domeniul Plantelor Medicinale, unde viitorii farmaciști își realizează stagiile practice.

Oferim beneficiarilor de studii o bibliotecă bogată în resurse informaționale de profil medical și farmaceutic, peste 2000 de locuri de cazare în cămine, cantine, două complexuri sportive și un teren sportiv în aer liber, zone de recreere ș.a. La universitatea noastră studenții își pot realiza cele mai îndrăznețe ambiții academice, beneficiind de cursuri de instruire variate ca tematică, ținute de profesori renumiți de peste hotare, de mobilități academice în instituții de profil din străinătate, de burse de studii sau de cercetare, de programe internaționale cu finanțare externă ș.a. Avantajul este dublu: confortul de a învăța acasă, lângă cei dragi, și de a face studii de calitate europeană și posibilități de a studia și a face schimb de experiență în afara țării pentru o perioadă determinată de timp.

Accentuez că Universitatea se află în proces de dezvoltare continuă și de modernizare a bazei tehnico-materiale, astfel reușim să îmbunătățim condițiile de studii și cercetare, să creăm perspective de dezvoltare profesională și personală pentru studenți și alte categorii de beneficiari ș.a.

– Enumerați câteva puncte forte ce ar convinge tinerii să opteze pentru USMF „Nicolae Testemițanu”.

– Pornind de la ideea că cea mai eficientă investiţie este cea în educație, reiterez că specialitatea în care vor investi tinerii astăzi, le va aduce împliniri și satisfacție mâine. Universitatea noastră deține certificatul de acreditare instituțională conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală, logoul „Excelența resurselor umane în cercetare”, certificatul de calitate conform ISO 9001:2015, ce confirmă calitatea studiilor și a activității de cercetare, dar și a tuturor proceselor desfășurate în cadrul Universității. Absolvenții USMF „Nicolae Testemițanu” activează în instituții de profil din lumea întreagă, afirmându-se ca specialiști competenți și promovând cu onoare numele instituției noastre. Prestigiul acestor profesii vorbește despre misiunea nobilă angajamentul de a avea grijă de sănătatea oamenilor, de a acorda asistență medicală calificată, de a alina durerea și suferința umană, de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Iar sintagma de gratitudine Mulțumesc doctore! este cea mai vibrantă și generatoare de satisfacție și împlinire pentru noi, medicii!