Anatolie NOSATÎI, Ministrul Apărării – REFORMA ARMATEI NAȚIONALE ESTE O PRIORITATE PENTRU ACTUALA GUVENARE 

Reforma Armatei Naționale trebuie să fie o proprietate a statului, dat fiind faptul că după declanșarea războiului din Ucraina arhitectura securității regionale s-a schimbat mult. Ce ar presupune pe termen această reformă? De fapt, acest obiectiv a fost printre primele de pe lista priorităților incluse în programul de activitate al Guvernului “Moldova vremurilor bune„ la capitolul Apărare. Iar în contextul situației actuale de securitate, acest obiectiv capătă o și mai mare pondere. Această reformă ar presupune continuarea implementării programelor și proiectelor inițiate împreună cu partenerii noștri externi pe segment militar. Și aici mă refer, în special, la realizarea prevederilor din Planul de dezvoltare a Armatei Naționale pe termen lung din Pachetul Inițiativei de Consolidare a Capacității de Apărare. Planul respectiv este focusat pe cele mai importante probleme cu care se confruntă sistemul național de apărare și va cuprinde solicitări de proiecte de asistență pentru dezvoltarea sistemului de planificare strategică, sistemului de management a resurselor umane, dezvoltarea profesională în domeniul apărării a personalului militar și civil, crearea sistemului de management a resurselor de apărare, dezvoltarea corpului de sergenți și subofițeri, standardizarea instruirii și logisticii, dezvoltarea capabilităților de menținere a păcii și altele. O atenţie specială va fi acordată perfecţionării şi dezvoltării sistemului de învățământ şi de instruire la toate nivelurile în scopul dezvoltării unui sistem de apărare eficient și incluziv. Pregătirea efectivului în conformitate cu standardele internaționale, inclusiv prin participarea la exerciții și operațiuni multinaționale comune cu militarii altor țări, reprezintă un alt aspect important al reformei Armatei Naționale. Astfel, unul din obiectivele pe care mi l-am propus este intensificarea participării noastre în operațiuni de menținere a păcii, pentru că experiența acumulată într-un teatru de operații internațional este foarte valoroasă.  În același timp, acest deziderat presupune armonizarea şi ajustarea cadrului legal şi de politici care reglementează sistemul naţional de securitate şi apărare, precum şi instituirea unui mecanism unic de planificare a apărării naţionale. 

Modernizarea Armatei Naționale, ca o componentă a reformelor, necesită mari investiții. Cum este finanțată Armata Națională? Care este este procentul pentru apărare din PIB? Cu siguranță, Armata Națională necesită măsuri de modernizare. Aceste acțiuni nu țin neapărat de contextul actual de securitate. Din păcate, până acum nu s-a investit în domeniul de apărare și, mai ales, în dezvoltarea Armatei Naționale. Respectiv, necesități sunt multe la capitolul dotare și condiții de serviciu. Mă refer, în acest sens, la necesitatea de înlocuire a echipamentului și tehnicii, care au deja termenul de exploatare depășit. De asemenea, mai multe obiective și infrastructura unităților militare necesită a fi reparate sau renovate, pentru a fi create condiții corespunzătoare de serviciu pentru efectiv. Pentru realizarea lor avem nevoie de resurse și timp. Din fericire, în acest an, am reușit să obținem o majorare a bugetului pentru sectorul de apărare. Astfel, recent, a fost aprobată Legea privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022, care prevede alocarea Ministerului Apărării a sumei de 130,8 mln lei, respectiv bugetul final va constitui 1 032,6 mln lei. Acești bani vor fi direcționați spre acoperirea cheltuielilor stringente ale Armatei Naționale, inclusiv echipament, salarii, proiecte de renovare a infrastructurii. De asemenea, de mai mulți ani, beneficiem de asistență din partea partenerilor noștri externi în cadrul proiectelor inițiate anterior. Reiterez, prioritatea mea, în calitate de ministru al Apărării, este să avem o armată modernă, capabilă să-și îndeplinească misiunile sale constituționale. Iar pentru realizarea acestui obiectiv este necesară reformarea instituției prin îmbunătățirea capabilităților operaționale și dotarea corespunzătoare.  

În Concepția privind securitatea națională ce modificări ar trebui să fie operate, reieșind din situația regională? Dacă ar fi să facem o analiză a documentelor de politici în domeniul apărării elaborate în contextul primei faze a Pachetului Inițiativei de Consolidare a Capacității de Apărare, mă refer aici la Strategia Națională de Apărare și Strategia Militară aprobate în anul 2018, atunci, relevanța acestora este la 90% actuală în contextul situației curente de securitate regională.  Aceste documente arată clar ce fel de armată trebuie să aibă Republica Moldova și ce capabilități trebuie să aibă, dar și cum ar trebui să arate o armată modernă și de ce echipament are nevoie. Mai mult ca atât, în faza a doua a DCBI sunt stipulate clar necesitățile Armatei Naționale la capitolul dotare și echipare, astfel încât aceasta să fie una funcțională, mobilă, ajustată la standardele internaționale. Prin urmare, eu nu văd necesitatea unor modificări la concepția privind securitatea națională, atâta timp cât aceasta corespunde în linii generale cu condițiile de securitate în care ne-am pomenit în prezent. Ceea ce contează acum este să ne axăm atenția pe materializarea acțiunilor prevăzute în documentele pe care le-am enumerat mai sus, să sporim atractivitatea serviciului militar prin crearea condițiilor moderne de activitate pentru militari şi, desigur, să menținem relații strânse de cooperare cu partenerii noștri strategici, care ne-au susținut și continuă să ne susțină în implementarea reformelor de modernizare a Armatei Naționale.  

Trecerea Republicii Moldova la o Armată profesionistă în totalitate este reală? Este reală, doar că în realizarea acestui obiectiv sunt necesare resurse financiare majore, dar și timp. Totodată, o armată profesionistă înseamnă și o armată modernă, atractivă pentru societate, ceea ce presupune o dotare corespunzătoare, salariu motivant și condiții decente de serviciu. Cert este că profesionalizarea graduală a Armatei Naţionale, inclusiv prin creşterea ponderii militarilor prin contract şi a atractivităţii profesiei militare, reprezintă una din prioritățile incluse în Programul de activitate al Guvernului la capitolul Apărare. Respectiv, atenția echipei pe care o conduc este focusată inclusiv pe realizarea acestui deziderat.