Home Diaspora Pensie italiană în Republica Moldova …

Pensie italiană în Republica Moldova …

Potrivit datelor oficiale publicate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) în luna august curent, numărul de cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi peste hotare este de 805 509. Dintre aceștia, 142 266 cetățeni moldoveni se află în Italia. Cea mai mare parte dintre moldovenii aflați peste hotare muncesc, contribuind astfel la sistemele de asigurări sociale din statele în care activează. Dar ce se întâmplă cu aceste contribuții în cazul în care cetățeanul nostru, din motive de sănătate sau din cauza dorului mistuitor de plaiul natal, se întoarce acasă? Vom analiza cazul Italiei, una dintre cele mai importante destinații pentru muncitorii emigranți din Moldova, discutând cu Ilie Zabica, președintele Asociației Obștești MCL-SIAS Moldova, reprezentanta în Republica Moldova a Patronatului italian SIAS (Servizio Italiano Assistenza Sociale).

– Domnule Zabica, ce se întâmplă cu sumele vărsate în calitate de contribuții sociale de către cetățenii moldoveni care muncesc în Italia? Au dreptul cetățenii noștri la pensie din partea statului italian, sunt restituite ulterior sau sunt pierdute pentru totdeauna?

– Voi începe prin a aminti faptul că între Republica Moldova și Italia nu este semnat un acord de protecție socială și nici nu este în lucru un asemenea proiect. Acest fapt se traduce în practică prin imposibilitatea sumării anilor de contribuții din cele două state. Până la adoptarea Legii Bossi-Fini (2002), la ieșirea definitivă de pe teritoriul italian (repatrierea), extra-comunitarilor care au vărsat contribuții la sistemul de asigurări sociale italian, li se restituiau aceste contribuții indexate. După 2002, aceste contribuții nu se mai restituie, dar s-a constituit pentru extra-comunitarii repatriați un drept de pensie, inițial la 65 ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, cu o contribuție minimă de 5 ani, apoi, după reforma Fornero din 2012, s-au stabilit criterii mai diversificate pentru accesarea dreptului la pensie de către extra-comunitarii repatriați.

– Și care sunt aceste criterii, care este vârsta de pensionare a cetățenilor moldoveni (extra-comunitari) reîntorși la baștină?

– Trebuie să facem distincție între cei care au început munca legală în Italia înainte de 1 ianuarie 1996 și cei care au început munca după această dată. Primii au dreptul la pensie cu un stagiu de minim 20 ani și o vârstă de 65 ani și 7 luni pentru femei și 66 ani și 7 luni pentru bărbați, vârstă ce va putea fi revăzută ulterior în funcție de creșterea speranței de viață. În cazul celor care au contribuit la sistemul de asigurări sociale italian după 1 ianuarie 1996, adică marea majoritate a cetățenilor moldoveni, nu mai există o cerință minimă de cotizare, e suficient să fi lucrat legal în Italia o săptămână. Variază doar cuantumul pensiei. Vârsta de pensionare este aceeași atât pentru bărbați, cât și pentru femei, 66 ani și 7 luni în 2016-2018, urmând ca din 2019 să crească la 66 ani și 11 luni.

– Cum se calculează pensia italiană?

Există trei metode de calcul a pensiilor italiene. Prima metodă e cea retributivă, metodă ce se aplică tuturor celor care au contribuit la sistemul de asigurări sociale italian cel puțin 18 ani înainte de 1 ianuarie 1996. A doua metodă de calcul a pensiei poartă denumirea de contributivă, se aplică celor care au contribuții datate exclusiv după 1 ianuarie 1996. Celor care au mai puțin de 18 ani de cotizații înainte de 1 ianuarie 1996, dar și contribuții după această dată, li se va aplica metoda denumită mixtă, adică pentru stagiul antecedent datei sus-menționate pensia se va calcula după metoda retributivă, iar stagiului ulterior i se va aplica metoda de calcul contributivă. Iarăși, cazul cel mai des întâlnit în rândul moldovenilor e cel al contribuțiilor exclusive după 1 ianuarie 1996, adică cel căruia i se aplică metoda contributivă de calcul a pensiilor.

– Domnule Zabica, se știe că mulți dintre cetățenii noștri mai dețin și o altă cetățenie, deseori a unui stat comunitar – română, bulgară, etc. Există vreo diferență în ceea ce privește stabilirea dreptului la pensie în acest caz?

– Da, există. Din perspectiva dreptului de a accede la pensia italiană, cel mai des, faptul că moldovenii au muncit în Italia ca cetățeni al unui stat comunitar reprezintă un dezavantaj. În acest caz, vârsta de pensionare este tot de 66 ani și 7 luni, dar cu 20 de ani de contribuții, sau 70 ani și 7 luni cu 5 ani de contribuții. Această normă însă nu a fost adoptată pentru a penaliza cetățenii comunitari, în fond ea având avantaje semnificative pentru aceștia. Pe lângă avantajul evident ce ține de libera circulație și lipsa necesității obținerii sau reînnoirii permisului de ședere italian, deținerea unei cetățenii comunitare presupune și posibilitatea sumării perioadelor de contribuții din statul cetățeniei cu cele din Italia sau alte state comunitare. Spre exemplu, un cetățean român cu 15 ani de contribuții în România și 5 în Italia, va îndeplini condiția de 20 de ani de cotizare și se va pensiona la 66 ani și 7 luni, primind o pensie mai mare decât cetățeanul moldovean care a avut aceleași contribuții în Republica Moldova și Italia. În acest ultim caz, perioadele de contribuții nu se vor suma, cetățeanul moldovean primind pensia minimă din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, iar pentru cei cinci ani munciți în Italia va primi o pensie specială din partea statului italian, numită pensie pentru limita de vârstă pentru cetățenii extra-comunitari repatriați (pensione di vecchiaia per cittadini extracomunitari rimpatriati). Sunt multe cazuri particulare, vă îndemnăm să apelați la experții Patronatului SIAS de la Chișinău, strada Ismail, 98, of. 2, tel. 022 923 180. Mai există și alte tipuri de pensii – pensia anticipată (pensione anticipata) și pensia pentru vechime în muncă (pensione di anzianità), cazuri pe care în practica noastră din Republica Moldova nu le-am întâlnit.

– Dacă cetățeanul moldovean este victima unui accident de muncă, i se cuvine vreo prestație de protecție socială din partea statului italian?

– Da, dar trebuie îndeplinite anumite condiții. În primul rând, e necesar să fi pierdut cel puțin 66% din capacitatea de muncă. A doua condiție este cea a contribuțiilor – cel puțin 5 ani de contribuții, dintre care 3 în ultimii 5 ani. La îndeplinirea acestor condiții, cetățeanul moldovean va avea dreptul fie la o îndemnizație lunară de invaliditate (assegno ordinario di invalidità), fie la pensia de inabilitate (pensione di inabilità) în cazul pierderii totale a capacității de muncă.

– Dacă însă cetățeanul moldovean decedează în Italia, urmașilor lui li se cuvine ceva?

Da, li se cuvine pensia de urmaș (pensione ai superstiti). Dacă cel decedat era deja pensionar, urmașii lui vor avea dreptul la pensia de reversibilitate (pensione di reversibilità). În cazul în care decedatul încă era încadrat în câmpul muncii, nefiind titulari ai unei pensii italiene, urmașii lui vor beneficia de pensia indirectă (pensione indiretta). Trebuie îndeplinită o condiție de cotizare în cazul muncitorului decedat, 15 ani de contribuții sau, în alternativă, 5 ani de contribuții dintre care 3 în ultimii 5 ani. Au dreptul la pensia de urmaș soțul supraviețuitor, copiii, nepoții, părinții, în anumite condiții.

– Ulterior obținerii pensiei italiene, mai există careva formalități ce trebuie îndeplinite de către beneficiari?

Odată în an, trebuie depuse două declarații – declarația de venit pentru pensionarii cu reședința în străinătate (dichiarazione RED-EST) și declarația de existență în viață (dichiarazione di esistenza in vita). Și în acest caz, Patronatul SIAS oferă asistență gratuită la completarea și transmiterea pe cale telematică a acestor declarații anuale obligatorii.

– O ultimă întrebare, domnule Zabica. Cunoaștem că A.O. MCL-SIAS Moldova este reprezentanta în Republica Moldova a Patronatului italian SIAS și a MCL Italia. Ne puteți spune un pic mai multe despre aceste două organizații?

Desigur. MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) a fost fondat în 1970 și reprezintă o mișcare a muncitorilor creștini, fără scop lucrativ, cu caracter social, de solidaritate și voluntariat ce numără peste 350.000 membri. Patronatul SIAS a fost creat de MCL în 1972 pentru o mai bună protecție a drepturilor muncitorilor, dar și pentru o mai vastă prezență în teritoriu. MCL și SIAS au filiale în toată Italia (19 sedii regionale și 90 provinciale), dar și în afara ei. În străinătate MCL și SIAS dispun de 20 de sedii, situate, în special, în țările de destinație a emigranților italieni sau de proveniență a imigranților din Italia. Printre cele 20 de sedii din afara Italiei se numără și cel din Republica Moldova. Deși Patronatul SIAS e prezent în Republica Moldova încă din 2012, doar la începutul lui 2016 am inclus cererile de pensii printre serviciile noastre. Am început să oferim acest serviciu gratuit pornind de la constatarea faptului că mulți dintre cetățenii moldoveni care au muncit în Italia s-au întors deja acasă, au dreptul la pensia italiană și nici măcar nu știu de acest lucru, iar dacă unii și cunosc asta, ar trebui să se deplaseze în Italia pentru a o perfecta. În luna februarie curent, operatorii noștri de la Chișinău au urmat un curs de instruire la sediul Patronatului SIAS din Prato, Italia, și de atunci perfectăm pensii italiene la sediul nostru din Chișinău, str. Ismail 98, of. 2.

Tel. (+373) 22 923 180

Email: moldova@patronatosias.it