economia Giornata Nazionale del VinoVinurile moldoveneşti se numără printre cele mai bune vinuri din lume şi reprezintă o adevărată comoară a sectorului agricol a Moldovei. Peisajele modelate sunt cele mai impresionante, iar sectorul vitivinicol se află în centrul vieţii sociale şi economice în multiple regiuni rurale din toată ţara. Fapt ce este consemnat de numărul considerabil al populaţiei implicate în producerea vinurilor şi industriile conexe, fiind reprezentat de o  pondere  de aproximativ 10% din populaţia ocupată în cîmpul muncii.

Moldova este una din regiunile lumii unde oamenii s-au ocupat de producerea vinului mai mult de 5 mii de ani. Această tradiţie seculară de producere a vinului a avut un impact asupra istoriei şi culturii, dar şi însăşi a teritoriului care are o numeroase locuri legate de vinificaţie ce reprezintă  o parte a patrimoniului naţional. Din acestea pot fi menţionate renumitele şi unicele oraşe subterane, cum ar fi Cricova, Mileştii Mici, Pivniţele din Brăneşti, Lion Gri. Putem aminti despre faptul că vinurile din  Mileştii Mici au fost declarate cea mai mare colecţie de vinuri din lume, cu 1,6 mil. sticle, fiind înregistrată în Cartea Recordurilor  Guinness. Republica Moldova oferă vinuri pentru cele mai rafinate gusturi – de fapt, gama de selecţie este atît de vastă, încît pentru numeroşi consumatori marea majoritate a produselor nu este cunoscută pe deplin. Vinificatorii din Moldova au creat şi produc peste trei mii de denumiri de produse alcoolice dintre cele mai variate de la vinuri liniştite albe, roşii, roze, seci şi de desert, icewine, aperitive, tărie naţională, vodcă, lichioruri pînă la divinşi vinuri spumante.. Toate acestea pot fi degustate la cca 100 de întreprinderi vinicole, cele mai performante fiind incluse în opt rute ale vinului din Republica Moldova. În Republica Moldova există mai multe elementele de bază necesare pentru construcţia unui sector vinicol de succes. Acest fapt oferă o portiţă deschisă pentru a promova descoperirea vinului moldovenesc. Deci, ţinind cont de faptul că volumele de vin produse sporesc în fiecare an, iar  90% din totalul băuturilor sunt exportate,  există un potenţial important pentru creşterea cantităţilor de produse exportate. Graţie îmbunătăţirii calităţii vinului, dar şi a unui regim preferenţial de export cu Uniunea Europeană, cantităţi tot mai semnificative de vinuri moldoveneşti se exportă în Polonia, Republica Cehia, România şi Germania. În ultimii ani  au sporit volumele produselor exportate în China) şi SUA.

Industria vitivinicolă necesită reforme structurale şi un mod nou, modern de organizare, administrare, dezvoltare, promovare a vinurilor sub un brand naţional vinicol. În aceste scopuri sunt lansate şi implementate un şir de acţiuni. Una din măsuri ce ţine de revitalizarea şi dezvoltarea sectorului vitivinicol este crearea Oficiul Naţional A Viei şi Vinului  ce a fost aprobată la finele anului precedent prin Legea nr.262.. Scopul creării  acestei  agenţii este asigurarea gestionării eficiente sectorului vitivinicol şi a promovării exportului producţiei viticole. Principalele funcţii care vor fi atribuite instituţiei ţin de promovarea exportul şi consumul pe piaţa internă producţiei vinicole, elaborarea strategilor, programelor şi planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului legal şi instituţional al sectorului, precum şi gestionarea  produselor vitivinicole cu indicaţie geografică protejată (IGP) şi cu denumire de origine protejată (DOP). Un sprijin important pentru sector este acordat prin intermediul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ce  a fost elaborat de către Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei. Conform Contractului de Finanțare semnat la 23 noiembrie 2010, BEI a acordat Republicii Moldova un împrumut în mărime de 75 milioane EUR, destinat realizării Programului. Acest împrumut va asigura îmbunătățirea calității și consistenței vinului produs pe întreaga filieră a industriei vitivinicole, mijloacele fiind direcţionate pentru investiţii în infrastructură şi echipament. O altă formă se susţinere a domeniul viticulturii este Subvenţionarea sectorului agricol care prin măsuri specifice vine să stimuleze investiţiile pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole. Obiectivul general al măsurii constă în acoperirea costurilor înfiinţării noilor plantaţii viticole, pentru care este utilizat material săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare şi sunt aplicate tehnologii moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor. Plantaţiile  înfiinţate în aceste condiţii au o recoltă la hectar sporită, contribuind prin urmare şi la îmbunătăţirea calităţii producţiei. Sectorul asociativ în domeniul vitivinicol este reprezentat de 10 organizaţii neguvernamentale, principalele fiind: Asociaţia Patronală a Viţei de Vie şi Vinului, Uniunea Oenologilor din Republica Moldova, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din  Moldova. Majoritatea producătorilor vinicoli (peste 70%) sunt membri a unei asociaţii sau uniuni. Aceste organizaţii au ca scop principal identificarea şi promovarea sistematică şi unitară a intereselor profesionale specifice viticulturii şi industriei producătoare de vinuri din Republica Moldova. Recent au fost fondate asociaţii care vor promova  interesele viticulturilor şi în funcţie de regiuni specifice de producere a vinului: Asociaţia Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate ”Codru”, Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indicaţie Geografică Protejată ”Ştefan Vodă” şi Uniunea viti-vinicolă a Regiunii Geografice Delimitate ”Valul lui Traian”.