Sergiu CORLAT, începând cu anul 2000 este profesor de Informatică la Liceul Teoretic “Orizont”, unde predă cursurile de Informatică, Algoritmi și structuri de date, Geometrie Computațională, programare C++, iar din anul 2021 este prorector pentru digitalizare la Universitatea de Stat din Moldova!

Pe parcursul anilor a cumulat și alte funcții, fiind lector universitar (2007 – 2018), șef al Centrului Tehnologii Informaționale al Universității de Stat din Tiraspol (2016 – 2018) . De asemenea, a activat în funcție de expert educație TIC la “Youth Development for Innovation”, vice director al Centrului Tehnologii Informaționale și de Comunicații în Educație, Șef al laboratorului TIC, facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, șef sector prepress la Editura ,,Prut International”, lector la facultatea Matematică și Cibernetică, USM.  În perioada 2012-20214 a făcut Masterul în Științe Exacte la Universitatea Academiei def Științe din Moldova. A participat la stagii și cursuri de stagiere la mai multe instituții de prestigiu din Marea Britanie, Bulgaria, Franța, Spania, Coreea, Slovacia, Ucraina, Suedia, Lituania, Estonia.

 

Domnule Sergiu CORLAT, fiecare sfârșit de an, ne oferă posibilitatea să facem o totalizare a ceea ce am reușit să facem, dar să analizăm și unele insuccese, pe care am dori să le evităm în noul an. Propun să începeți această retrospectivă prin a reveni cu gândul la succesele repurtate împreună cu elevii Dumneavoastră, căci succesele au fost mai multe? Succesele au fost, într-adevăr, multe, obținute în competiții acerbe cu cei mai puternici adversari de talie mondială. Le-am obținut în pofida circumstanțelor nefavorabile – organizare online, pauză de un an în participarea  la  competițiile internaţionale oficiale, schimbul de generații în echipă. Dacă facem o retrospectivă a anului, am reușit să venim cu medalii de la toate competițiile oficiale: Olimpiada Internațională pe Echipe,  Olimpiada Internațională de Informatică, Olimpiada Balcanică de Informatică, Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete, dar și de la competițiile care încă nu au un statut oficial în sistemul nostru educațional: Concursul internațional de programare din Șumen și competiția recent încheiată – Romanian Masters in Informatics.

De ce depinde succesul la o competiție internațională, implicit la Olimpiadă? De o multitudine de factori și circumstanțe. Concursurile internaţionale au o complexitate a probelor care depășesc mult nivelul programului școlar tradițional. Pentru a obține un rezultat suficient de bun la un asemenea concurs este necesar să cunoști domeniul (și nu fac referință doar la Informatică) de competiție la nivel profesionist, să dispui de un bagaj de cunoștințe, abilități și competențe care, de multe ori, nici facultatea nu le formează pe deplin. Ceea ce înseamnă că pentru a obține un rezultat palpabil la o competiție de prestigiu, trebuie să fii foarte bine organizat, automotivat, zilnic să depui efort pentru a învăța subiecte noi sau (și) pentru a aplica cele învățate în rezolvarea problemelor complexe. Pe scurt, o componentă a succesului este efortul intelectual permanent. Nu mai puțin importanți sunt factorii psihologici și ecosistemul social în care se dezvoltă elevul – familia, școala, colegii. Prezența unei comunități în care te simți confortabil și în care aspirațiile individuale coincid cu obiectivele comunitare este, de asemenea, o componentă importantă a succesului – nu ești considerat un ,,ciudat” care face ceva diferit de ,,normalitate”, nu ești singur, ba dimpotrivă, întotdeauna vei avea alături pe cineva, care să te ajute, să te ghideze. Și dacă tot am ajuns la îndrumări, nu face să neglijăm nici rolul profesorului. Mai exact  – al mentorului care, indiscutabil, sub anumite aspecte este deja depășit de discipolul său, dar care trebuie neapărat să aibă o viziune clară asupra scopului final și metodelor prin care acesta poate fi atins. Mai mult – să aplice aceste metode. Iar uneori –pur și simplu să fie alături.

Cum se explică faptul că elevii moldoveni obțin rezultate remarcabile la aceste competiții de prestigiu? Avem elevi foarte buni. Succesul lor, pe domeniile științelor reale, este determinat de multe ori de calitatea pregătirii matematice timpurii. Or, Informatica apare ca un altfel de model de rezolvare a problemelor matematice. Prin urmare, tot ce înseamnă Matematică este un plus în creșterea viitorilor campioni în Informatică. Dar nu numai. Informatica se bazează în egală măsură și pe fizică, biologie, logică. Apropo, se observă și o legătură directă între pregătirea muzicală și ulterioarele succese în informatica competițională. Dar, am deviat de la subiect. Este important să înceapă cât mai devreme pregătirea informatică de performanță, conform unui plan individual, care să țină cont de celelalte științe reale și nivelul de cunoaștere a acestora. 

În țara noastră sunt mulți profesori care pregătesc tineri pentru a participa la olimpiade internaționale? Este concurență pe acest segment? Evident, fiecare profesor își pregătește în măsura posibilităților elevii și pentru participarea la concursuri. Există mai multe centre de performanță în care cresc viitorii campioni. Printre acestea se numără câteva Centre de Excelență, dar și mai multe licee din Chișinău, Bălți, Nisporeni, Drochia, Cahul, Strășeni – pot fi adăugate încă multe nume de localități la această listă. 

Probabil, mai mulți elevi ai Dumneavoastră, au absolvit instituții de învățâmânt superior. Ce domenii și-au ales, au continuat să persevereze în același domeniu? Olimpicii informatici foarte rar se regăsesc în alt domenii decât cel al Tehnologiilor Informaționale sau cercetări fundamentale în Informatică. Or, să nu uităm că în afară de ei sunt foarte mulți tineri extraordinar de buni, care vin către domeniul TIC direct sau din alte domenii – pentru a învăța să utilizeze eficient  tehnologiile digitale în activitatea lor de bază. Societatea trebuie să-și dezvolte toate componentele într-un mod echilibrat. Modul de gândire algoritmic este categoric necesar acum în toate sferele activității umane. Prin urmare, oricare ar fi viitorul traseu profesional al elevului, componenta informatică va fi prezentă sau poate chiar dominantă

Ce vă propuneți să realizați în anul viitor, poate din ceea ce nu ați reușit în acest an? Să editez o carte de algoritmică pentru cei care fac primii pași în câmpul Informaticii Competitive. În format digital materialele primare sunt testate acum în cadrul unui proiect care se extinde la nivel național. Nu voi da nume, pot spune doar că orice instituție de învățământ poate participa în acest proiect. Sunt foarte multe chestii interesante, care pot trezi interesul față de Informatică, în sens larg, la o vârstă timpurie. Cu cât mai devreme vom putea identifica copii talentați și cu cât mai multe oportunități de dezvoltare le vom crea, cu atât mai  valoroase vor fi rezultatele obținute de ei în timp. Și nu este vorba doar de competiții.