turismo Scopriamo la MoldovaTurismul este un sector important al economiei globale şi în ultimii ani, se evidenţiază o tendinţă spre cea mai înaltă mobilitate socială şi o dezvoltare progresivă a turismului în toată lumea. La fel şi Moldova înregistrează o creştere continuă a fluxurilor turistice.

Pentru a mări sectorul, Ministerul Turismului îşi propune cîteva obiective concrete: să promoveze imaginea Moldovei la nivel internaţional, ca itinerar turistic alternativ; să integreze politica turismului în paralel cu proiectul general de creştere economică a Ţării; să determine normele administrative în favoarea activităţilor turistice; să creeze o climă favorabilă pentru investiţiile străine în sectorul turistic.

Este de menţionat faptul că Moldova prezintă cîteva premise apte să trezească interesul turistic: posedă un patrimoniu cultural care include locuri arheologice din diverse epoci istorice; complexe monahale bogate în obiecte preţioase artistice şi introduse în peisajele pitoreşti; mici oraşe care se mîndresc cu monumente frumoase, numeroase muzee regionale şi locale; există, de asemenea, antice şi impresionante tradiţii populare şi folclorice. Dar, în particular,  în Moldova există parcuri naturale protejate, pe întinderi vaste, cu o faună bogată în multe specii şi rare, unde se poate practica vînătoarea; găsim aici de asemenea lacuri, rîuri potrivite pentru activităţile sportive, cum ar fi nautica, pescuitul, înotul… În fine, în diverse regiuni găsim izvoare naturale de ape minerale, unde se înalţă complexe termale şi staţiuni balneare terapeutice. Dar, de cîţiva ani, s-a extins considerabil şi practicarea agroturismului. Deci Moldova, din punct de vedere turistic, se cere a fi descoperită în totalitate.