20 iulie, Chișinău. Clădirea grădiniței de copii ,,Scufița roșie” din satul Speia, raionul Anenii Noi a fost reabilitată termic cu sprijinul Agenției pentru Eficiență Energetică, proiectul fiind susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.1, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă. A avut loc recepția finală a lucrărilor de sporire a eficienței energetice, preconizate în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică a grădiniței de copii „Scufița Roșie” din s. Speia, r-nul Anenii Noi. Valoarea totală a proiectului constituie 2 515 407,18 lei, contribuția beneficiarului fiind de 503 081,44 lei, iar contribuția AEE, de 2 012 325,74 lei, cu ajutorul cărora a fost posibilă înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprfața totală de 218,22 m2, izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 1 811,30 m2, izolarea termică a tavanului cu suprafața totală de 1 414 m2. Totodată, pe perioada implementării proiectului, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică, ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică. Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.