29 august, Chișinău. Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE), Ion Muntean împreună cu Unitatea de Implementare a Proiectului CGIP Moldova din cadrul AEE,  au întreprins o vizită de monitorizare la compania ,,Frații Vaipan”, din orașul Căinari, pentru a se familiariza cu procesul de implementare a tehnologiilor de valorificare a energie regenerabile în sectorul agricol. Compania “Frații Vaipan” produce struguri de masă și fructe din anul 2007, iar din anul 2019, și-a diversificat activitatea spre tehnologiile moderne și prietenoase mediului, ce i-au permis să se adapteze schimbărilor climaterice și să reducă consumul de energie electrică. În anul 2019, Compania „Frații Vaipan” a fost desemnată câștigător în cadrul Competiției GCIP Moldova, la categoria Energie Regenerabilă, câștigând un premiu în valoare de 10.000 USD, drept cea mai inovativă soluție. Ideea de proiect propusă de către „Frații Vaipan” constă în montarea unei instalații hibride, compuse din panouri solar fotovoltaice și un generator eolian de capacitate mică în așa măsură, că să permită producerea energiei electrice din surse regenerabile pe întreg parcursul anului, într-un mod constant. Vara, preponderent, energia este produsă de către instalație solar fotovoltaică, iar iarna, în marea majoritate, de către instalația eoliană. Instalația hibridă funcționează în baza mecanismului de sprijin “Contorizare Netă”, reglementat de către Art. 39 a Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, ceea ce permite companiei să-și acopere necesarul de energie utilizat de către instalațiile de irigare și cele frigorifice și este compusă dintr-o turbină eoliană de capacitatea de 40 kW, care se estimează să producă anual 110.000 kWh și instalația solar fotovoltaică cu capacitatea de 20 kW, care se estimează să producă aproximativ 25.000 kWh anual. Actualmente, instalația hibridă acoperă aproximativ jumătate din nenecesarul anual de energie electrică a întregului proces de producere a companiei. Compania intenționează să extindă investiția în energia regenerabilă și să majoreze capacitatea instalației solar fotovoltaice, până la 120 kWh, pentru a asigura toată infrastructura din gospodărie cu energie verde. Violoncel Vaipan, coproprietar al companiei “Frații Vaipan”, afirmă că noile tehnologii permit utilizarea optimă a resurselor de producere și gestionarea eficientă a gospodăriei, inclusiv administrarea de la distanță a proceselor de producere și irigare. Reamintim că Programul GCIP Moldova (Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova) este finanțat de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și cofinanțat de către Agenția pentru Eficiență Energetică(AEE) având ca scop promovarea și susținerea tehnologiilor inovatoare în domeniul energiei regenerabilă în Republica Moldova, dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin investițiile în energie verde pentru a reduce dependența de combustibili fosili și pentru a proteja mediul înconjurător.

Pentru informații cu privire la activitățile proiectului puteți adresa întrebări direct persoanelor responsabile din cadrul echipei GCIP Moldova: Nicolae SOLOVIOV, Coordonator National. Tel: +373 60767572, email: nicolae.soloviov@gcip.md – Diana GROZAV, Asistent Administrativ – Tel: +373 68984541, email: diana.grozav@gcip.md