Soia este una dintre cele mai importante culturi agricole la nivel global, fiind o sursă primară de proteine și ulei vegetal pentru consumul uman, dar și pentru nutriția animalelor. Originea soiei este China, dar în prezent cea mai mare recoltă provine din America de Nord și America de Sud. Conform raportului USDA din septembrie 2023, se așteaptă ca producția globală record de soia în ssezonul 2023-2024 de 401,33 milioane de tone, ce este cu 9,2% mai mult ca în 2022-2023 și 11,3% mai mult ca în 2021-2022. Volumul de soia prelucrată la nivel global se estimează la 327,74 milioane de tone. Țările cu cea mai mare producere de soia sunt Brazilia, SUA și Argentina. Se prevede că producția de soia din Brazilia va crește cu 4,5%, ajungând la 163 milioane de tone în sezonul 2023-2024, țara mărindu-și suprafața cultivate cu soia al 17-lea an consecutiv. Yields-ul mediu pentru Brazilia e așteptat să fie 3,5 t/ha. În Statele Unite, se estimează o producție de 112 milioane de tone, cu o creștere de 0,6% față de sezonul anterior din motivul unei suprafețe mai mari, dar randamentul fiind mai scăzut. Cea mai spectaculoasă creștere se așteaptă în Argentina, recolta de soia va crește cu 92%, ajungând la 48 de milioane de tone. Ce ține de exporturi- Brazilia va rămâne cel mai mare exportator, livrând aproximativ 97 milioane de tone de soia pe piețele externe, în creștere cu 2,7% față de sezonul anterior. Exporturile din SUA vor scădea cu 6,6%, ajungând la 48,7 milioane de tone. Argentina va exporta, 4,6 milioane de tone, dar în ultimii ani țara a fost afectată de secetă continua. Este de remarcat faptul, că capacitățile de procesare a Argentinei sunt destul de mari și acoperă 87% din recolta totală a țării. Argentina era traditional lider global în exporturile de șrot de soia, dar se estimează că în acest sezon va ocupa locul al doilea. Țara vecină cu Moldova- Ucraina va exporta în sezonul viitor 3,3 milioane tone de soia (un volum mai mare decât producția totală pentru toată Uniunea Europeană). Respectiv, situația cu prețurile la soia în Republica Moldova va fi mult influențată de valul de exporturi ucrainești. Cel mai mare importator de soia la nivel global este China- țăra asiatică consumă preponderant ulei alimentar de soia și foarte puțin- de floarea soarelui. Producția globală de soia în China în sezonul curent se estimează la 20,5 milioane tone, ce este de 5 ori mai puțin comparativ cu necesarul de consum intern al țării de 96 milioane tone. Al doilea importator mare este Uniunea Europeană- cu o producție de doar 3 milioane tone, regiunea are nevoie de cantități suplimentare pentru satisfacerea consumului intern de 16,5milioane tone. Asta este un semnal bun pentru țările din Bazinul Mării Negre, în preajma cărora partener puternic cum este UE, care dă dovadă de cerere la cultura oleaginoasă.

La nivel global, raportul WASDE al USDA din luna septembrie s-a dovedit a fi optimist pentru piața semințelor oleaginoase, și în primul rând a soiei, deoarece producția a fost redusă cu 1,46 milioane tone comparativ cu august 2023 la 401,33 milioane tone, in cauza căldurii din timpul verii. Scăderea cea mai sensibilă a fost înregistrată pentru Statele Unite, din care motiv după apariția raportului pe 12 septembrie cotațiile bursiere pe CBOT din Chicago au urcat nesemnificativ cu 3 $/t la 500$ (14 septembrie) după o scădere majoră de 13% din 1 iulie până în 11 septembrie- de la 572,2 $/t până la 497 $/t. În a treia săptămână din luna septembrie cotațile pentru soia pe CME Chicago au scăzut semnificativ, pe de o parte din cauza întăririi dolarului, temperarea cererii pentru soia sub formă de materie primă. Cea mai mare licitație care este în vigoare la moment este pentru achiziționarea șrotului de soia în volum de 120 000 tone care se așteaptă să fie livrat din Brazilia, Argentina sau India. Urmărirea ETF-urilor (fondurilor tranzacționate la bursă) la soia arată o scădere a valorii acestora de la 33,15 $ înregistrate pe 1 septembrie la 30,8 $ pe 5 octombrie. Această informație indică faptul, că prețurile la soia vor scădea în viitor. Traderii de fonduri speculative non-comerciale, adică cei care nu au un interes direct în agricultură au acum poziții în care vând soia mai mult decât cumpără. Traderii de fonduri speculative fac astfel de prognoze în funcție de analizele lor, încercând să obțină profit din schimbările de prețuri. Totodată, dacă e să analizăm prețurile din regiunea Mării Negre, acestea sunt în scădere din motivul creșterii producției de soia în Ucraina, care se așteaptă să atingă un nivel record de 4,4 milioane tone, conform estimărilor USDA, iar conform analiștilor din Ucraina chiar 4,8 milioane tone. Acesta este un indicator destul de mare comparativ cu ultimii doi ani. În special, anul trecut au fost produse 3,7 milioane de tone, iar în anul anterior – 3,5 milioane de tone. În acest sezon, agricultorii ucraineni au mărit suprafețele cultivate cu soia cu 55% față de cifrele din sezonul precedent. Astfel, suprafața cultivată cu soia a ajuns la 1,8 milioane de hectare, reprezentând cel mai mare indicator din ultimii cinci ani. Există mai multe motive pentru aceasta – dependența redusă a culturii de îngrășăminte și atractivitatea crescută din perspectiva exportului. Aceste cifre mari ale producției de soia au contribuit la o scădere însemnată a prețului la cultura oleaginoasă în decurs de o lună cu tocmai 23,5% în porturile Reni/Izmail de la 510 $/t pe 1 august 2023 la 390 $/t pe 1 septembrie. La începutul lunii octombrie soia se tranzacționează în porturile dunărene din Ucraina la un preț mediu de 350 $/t, ce înseamnă o scădere de 31% a prețului raportat la 2 luni și 10% timp de o lună. Sigur, situația din Ucraina influențează mult prețurile din R. Moldova. La noi în țară diminuarea prețului la soia a fost practic similară din punct de vedere proporțional cu scăderea din porturile Reni și Izmail. Astfel, la Giurgiulești soia s-a ieftinit cu 11% timp de o lună- de la 410 $/t la începutul lunii septembrie, până la 363,2 $/t (preț convertit în dolari) la începutul lunii octombrie.

Utilizarea soiei

oia este o leguminoasă care provine din Asia de Est și care a fost cultivată și valorificată pentru proprietățile sale nutritive de mii de ani. În zilele noastre, soia joacă un rol esențial în alimentație și industrie, iar utilizările sale sunt multiple.

Soia face parte din specia leguminoaselor, cu un conținut bogat de proteine și grăsimi bune, vitamine, precum A, B1, B2, C, D și E. Boabele de soia conțin 39% proteina și 17% ulei. Valoarea nutritivă deosebită a boabelor de soia este dată de conținutul și calitatea proteinelor. Proteinele ei sunt foarte asemănătoare celor de origine animalieră, soia apărând ca „planta viitorului” capabilă să acopere deficitul proteic mondial. La fel, conține puține glucide și este o sursă de lecitină. În alimentația umană produsul de bază este uleiul de soia, care este preferatul ulei alimentar al locuitorilor țărilor asiatice. La fel, soia este întrebată pentru diverse bucate consumate de vegetarieni, cum este tofu și proteina din soia, iar laptele din soia este o alternativă la laptele de vacă, în special pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. Majoritatea producerii mondiale de soia este utiliazată pentru producerea de furaje pentru animale. În industrie, soia este întrebuințată preponderent în producerea de biodiesel. Cultura soiei, are un potential în economia Republicii Moldova, ea fiind un component important pentru industria alimentară, furajarea animalelor și producerea de biocombustibil. În ce ea ce privește conținutul de substanțe proteice, soia ocupă primul loc între leguminoasele pentru boabe, care se cultivă în Republica Moldova, iar în privința grăsimilor ea nu este întrecută decât de floarea-soarelui și rapiță, care conțin cca 49-50%. Deși este o planta bogată în nutrienți, la noi în țară nu este valorificat suficient potențialul de extracție a uleiului alimentar de soia sau de producere a laptelui de soia. Deasemenea, trebuie dezvoltat mai mult sectorul zootehnic și potențialul de irigare, întrucât cultura oleaginoasă are nevoie de cantități mari de apă. Actualmente în Moldova se resimte un deficit de substanțe proteice, în special la populația de vârsta a treia și la copii. El se resimte și în sectorul zootehnic, deoarece furajele care se produc nu corespund cerințelor actuale de calitate. Condițiile pedoclimatice ale Moldovei sunt favorabile pentru cultivarea acestei plante prețioase. Totodată, soia este cultura din Republica Moldova cel mai mult impactată de organime modificate genetic, deși oficial nu se cultivă plante OMG la noi în țară. Asta pune tot mai multe semen de întrebare asupra securității biologice la nivel national. Pentru producătorii de soia este foarte important să fie luate o serie de măsuri preventive în scopul securităţii economice şi ecologice a producţiei lor, eliminarea cauzelor care ar putea duce la contaminarea cu OMG. Cultivarea soiei nemodificată genetic prezintă importanță pentru sectorul zootehnic și pentru consumul uman, iar mărirea suprafețelor cultivate cu soia pe teritoriul țării, poate contribui la satisfacerea necesităților interne fără recurgerea la importul de șrot de soia din Ucraina, care prioritar cultivă soia modificată genetic, cererea fiind în continuă creștere, în special, la soia ecologică. Conform datelor statistice, anual, Europa importă aproximativ 13-14 mln. tone soia non-GMO, din care 130 mii de tone de soia este ecologică su formă de boabe și făină. Pentru producătorii de soia din țară, asta este o oportunitate de a valorifica mult mai eficient potențialul existent, de a pătrunde pe noi piețe de desfacere și, într-un final, de a obține o rentabilitate mai sporită a afacerilor.

Soia pentru economia R. Moldova în cifre

Consumul intern de soia în Republica Moldova este în mediu de 90- 100 mii de tone de soia utilizate în special pentru hrănirea animalelor, iar capacitatea de producție a sectorului agricol pentru această cultură este în ultimii ani în scădere. Comparativ cu celelalte culturi, soia este la moment cel mai mult susținută de partenerii din Uniunea Europeană, care au nevoie de acestă cultură oleaginoasă, iar eficiența cultivarea acesteia poate crește mult potențialul de export al țării. În Republica Moldova suprafața ocupată cu soia este una instabilă. În perioada anilor 2010 -2023 suprafețele cultivate cu soia a variat de la 111 mii ha în 2010 la 23,2 mii ha în 2021. În 2010, în Republica Moldova s-a recoltat 111 mii tone de soia, fiind un record absolut pentru Republica Moldova. În acele timpuri, în Republica Moldova se producea uleiul alimentar de soia în cantități mari. Până în 2015 în Moldova se cultivă anual soia pe o suprafață totală de circa 55-60 mii de hectare, însă ulterior suprafețele au avut tendință de scădere. În anul 2022, terenurile cultivate cu soia au constituit 24,9 mii ha cu o recolta totală de 30,8 mii tone. Yilds-ul la hectar a fost unul modest de 1,2 t, din motivul secetei. În anul 2023 suprafața a rămas la nivelul 2022, însă recolta totală se așteaptă să fie creștere de estimativ 49,8 mii tone. Printre problemele înregistrate în producerea de semințe de soia se numără starea proastă a nivelul de irigare, care împiedică dezvoltarea sectorului. Alte bariere în dezvoltarea sectorului sunt lipsa bazei legale de exploatare a solului, dezvoltarea lentă a sectorului zootehnic, precum și informarea insuficientă a producătorilor referitor la beneficii. Unii fermieri, care s-au integrat în lanțuri de irigare, și-au ridicat eficiența utilizării apei, prin reducerea costurilor de câteva ori și sporirea recoltei de soia până la 5 t/ha.

Exportul soiei din R. Moldova

Analiza exporturilor boabelor de soia din R. Moldova arată un salt în perioada ianuarie- septembrie 2023, când au fost exportate 40,7 mii tone de soia la un preț mediu de 9,10 lei/kg valoarea totală a exporturilor constituind 370,5 milioane lei. Prețul mediu de export din 2023 (9,10 lei/kg) este de 3,19% mai mic comparativ cu prețul din 2022. Trebuie de menționat, că acest preț în cea mai mare parte a livrărilor este tranzacționat la condiții DAP sau CPT (cu transport inclus) până în Turcia sau Bulgaria. Creșterea exporturilor în 2023 este determinată de apariția unei companii relativ noi pe piața R. Moldovei- Floarea- Soarelui Comerț SA, din cadrul grupului Transoil, care comercializează soia în România, Elveția și Lebanon. La fel, fabrica de ulei Floarea Soarelui SA din 2022 practică activ exporturile de soia. Cele două companii au devinit primii lideri în tranzacționare soia pe piața externă, dar marfa respectivă este preponderent de origine Ucraina (analiza importurilor arată acest lucru). Companiile Transoil sunt urmate de Rusagro-Prim SRL, care în 2022 nu a avut exporturi de soia, dar le-a reînnoit în 2023. Ce ține de exporturile de ulei de soia, prima ce trebuie de menționat este că în perioada ianuarie- septembrie 2023 brusc a scăzut prețul de export la 14,3 lei/kg de la 26,7 lei/kg înregistrat în 2022. Cauza este ieftinirea cotațiilor la uleiul de soia pe burse internaționale, dar și livrări masive de ulei de soia la preț foarte mic de 9,50- 10,00 lei/kg în Polonia, Bulgaria și România în perioada mai- septembrie 2023. Compania- lider în export de ulei de soia din R. Moldova este OLSEG-VT SRL. Alte companii cu pondereînsemnată sunt- Bio Componj Raps SRL, Alionexagro SRL, Vadcom-Prim SRL ROM-CRIS SRL. Volumul exporturilor de șrot de soia a crescut spectaculos de tocmai 24 de ori în primele 9 luni ale 2023- la 2,8 mii tone. Spre comparație, cantitatea exportată în 2022 era de doar 118 tone. Motivul este determinat de accelerarea randamentului exporturilor ale companiei Bio Componj Raps SRL- lider pe piață în exporturile de șrot de soia. Analiza importurilor de soia arată, că compania respectivă importă soia din Ucraina, Germania, Cehia, deci nu toată producția exportată are origine Moldova.

Importul soiei în R. Moldova

Analiza importurilor de soia și a produselor din aceasta confirmă faptul că R. Moldova este net importatoare de soia și produse derivate din ea, fapt care s-a accentuat mai mult mai ales în ultimii ani. Cele mai mari cantități sunt importate sub formă prelucrată- șrot de soia pentru hrana animalelor. Spre exemplu, în perioada ianuarie- septembrie 2023 R. Moldova a importat 23,7 mii tone șrot, ce este de 8,5 ori mai mult decât cantitatea exportată (2,8 mii tone). În 2022 discrepanța era și mai mare: s-a importat 38,5 mii tone de șrot de soia și s-a exportat doar 118 tone. Prețul mediu de import în 2023 a fost de 11,8 lei/kg (spre comparație prețul de export era de 14,5 lei/kg). Cele mai mari companii care au importat în 2023 șrot de soia sunt: “ALIONEXAGRO” SRL, SC”VADCOM-PRIM” SRL, “FLORENI” SRL, “MARCULESTI- COMBI” SA. Dacă șrot de soia se importă în volum mare, uleiul de soia este importat mai puțin, dat fiind faptul că la noi în țară uleiul alimentar traditional este din floarea- soarelui. În primele 9 luni ale anului 2023 au fost importate doar 45 tone de ulei la un preț mediu simbolic de 5,80 lei/kg (import operat de Asociație Creștină). În 2022 au fost importate 602 tone ulei de soia la un preț mediu de 25 lei/kg. Pe parcursul 2022- 2023 din țară au fost exportate circa 5 000 tone de ulei de soia. Ce ține de importul boabelor de soia, în primele 9 luni ale anului 2023 s-au tranzacționat 36,3 mii tone, ce este cu 21% mai mult decât pe parcursul a întregului an 2022. Totodată, dacă e să analizăm companiile importatoare pe primele locuri se poziționează cele 2 companii ale grupului Transoil- “FLOAREA-SOARELUI COMERT” S.R.L și “FLOAREA SOARELUI”SA, care figurează inlusiv ca cei mai mari exportatori de șrot. Din noiembrie 2022 companiile respective au început să importe producție din Ucraina, după ce au pornit exporturile de soia în țari precum Elveția, Lebanon, România, Turcia. Asta vorbește despre faptul, că soia exportată de aceste companii din Moldova doar a tranzitat țara noastră, iar originea ei preponderant era Ucraina. Alte companii importante care au făcut import de soia sunt SC “NIRUS SERVICE”SRL, “PARC.DE AUTOBUSE SI TAXIM.NR.9”, IM “BIO COMPONJ RAPS” SRL, ultima fiind cel mai important exportator de șrot de soie din R. Moldova.

Necesarul de soia în Repubica Moldova

Cu toată că datele statistice din Republica Moldovă arată un consum mediu anual de soia de 90- 100 mii tone, calculelele grupului de experți arată că pentru o eficiență sporită și creșterea aportului de proteină, sectorul zootehnic din Republica Moldova are nevoie de un consum de minim 100 mii tone de șrot de soia utilizat ca hrană pentru animale. Șrotul de soia ete utilizat în amestec de nutreț pentru hrana porcinelor și păsărilor. Cu o durată a ciclului de viață de jumătate de an, porcinele consumă în mediu 270- 280 kg de nutreț care conține circa 20% șrot de soie. Păsările domestice, în special de tip broiler, consumă în mediu 4-5 kg nutreț pe durata ciclului său de viață (40-45 zile), și hrana respectivă are în compoziție 30- 35% de șrot de soie. Pentru a satisface nevoile sectorului zootehnic sunt necesare minim 120 mii tone soie, iar dacă să mai luăm în calcul interesele exportatorilor (încă cel puțin 50 mii tone), volumul de soia necesar de recoltat ajunge la minim 170 mii tone cu perspectivă anuală de creștere, luând în considerare cererea mare din partea UE. În acest sezon în R. Moldova se așteaptă o recoltă medie de 50 mii tone, iar în ultimii zece ani maximul recoltei a fost de 110 mii tone, în anul 2014. În sezonul 2023-2024 se așteaptă ca importurile de soia în UE să ajungă la 13,8 mln. tone (mai mult ca în sezonul precedent- 13,6 mln. tone). Ucraina va avea și ea o recoltă record de soia de peste 4 mln. tone însă producția lor este în proprție de 50-70% OMG. Din cauza asta UE dă prioritate mărfii de altă origine cu cerință obligatorie- să nu fie modificată genetic. Aici apare o oportunitate pentru R. Moldova de dezvoltare a sectorului soiei non-OMG, care este întrebat pe piața internă și internațională.

Rentabilitatatea cultivării soiei

Costurile estimative de întreținere a unui hectar semănat cu soia ajung la peste 14 mii lei. Soia este o cultură pretențioasă la umeditatea solului, din care motiv se cultivă preponderant în Nordul republicii, unde solul e mai umed și este acces la irigare. Se fac 4 udări, iar normele variază de la 500 la 800 metri cubi la hectar. Din îngrășăminte minerale, soia folosește azot și fosfor în faza de înflorire și formare a boabelor. La fel, soia e sensibilă la îmburuienări, din care motiv se fac investiții în ierbicide de calitate dar și în semințe, care pentru soia sunt mai scumpe comparativ cu alte culturi (15 lei/kg). Cu aplicarea corectă și în măsură necesară a irigării, a îngrășămintelor minerale și ierbicidelor, se poate obținut un randament mediu la hectar de 2,7- 3 tone, ce va influența în mod direct indicatorul rentabilității economice. Este adevărat că, în țara vecină- România fermierii obțin recolte mai mari la soia de 3,5-4 t/ha, dar aceștia beneficiază de sprijin cuplat pentru soia de 150 euro/ha și plata pentru înverzire de aproximativ 60 euro/ha. În prezenta fișă tehnică este estimată cantitatea de îngrășăminte minerale necesară pentru obținerea recoltei de 2,7 tone/ha. În costul de întreținere a unui hectar- 28% – sunt servicii mecanizate cu irigare inclusă, 25% – plata de arendă (3500 lei/ha), 16% – îngrășămintele minerale (Nitroamofos NPK 16:16:16), 11%- materialul semincier (semințe Pioneer), 10%- substanțe chimice (ierbicide). La un preț mediu de comercializare a soiei de 6,00 lei/kg, rentabilitatea estimată pentru soia atinge nivelul de 15%. La fel, e necesar de menționat că pentru celelate culture oleaginoase, prețul de comercializare în sezonul 2023-2024 este mult mai mic decât cel la care fermierii s-au așteptat inițial. Din acest motiv, rentabilitățile s-au ajustat ferm înspre prognoza pesimistă. Marja brută procentuală la prețul actual de comercializare pentru floarea-soarelui constituie- doar 9%, pentru rapiță- 16%, pentru soia- 15%. Fermierii, care nu au reușit să obțină volumul mediu de recoltă au un sezon falimentar. Totuși din culturile oleaginoase soia este o cultură profitabilă cu o piață mare de desfacere, din care motiv potențialul ei de cultivare la noi în țară trebuie mărit. La fel, fermierii din R. Moldova care cultivă soia, pentru sporirea randamentelor, au nevoie de susținere, după modelul colegilor săi din România.