Nascut la 18 ianuarie 1964 com. Ruseştii Noi r. Ialoveni Republica Moldova

1981-1987 -studiile colegiului Republican de arte plastice

‚‚Alexandru Plămădeală’’.

1988-1990 – studii la facultatea de grafică la Universitatea Pedagocică Ion Creangă.

1987-1990 – Director la Şcoala de arte plastice pentru copii din or. Anenii Noi.

Din 1990 participant activ la expoziţiile Republicane de artă plastică.

2001 – Expoziţie personală la Biblioteca Municipală ‚,B.P. Haşdeu’’ or. Chişinău.

2005 – Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

Tablouri personale se află în colecţii particulare în: Rusia, Italia, Franţa, SUA, Turcia, Germania…