Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat lansează apelul pentru o nouă rundă de granturi în cadrul Programului DIASPORA ENGAGEMENT HUB (DEH) pentru Subprogramele:

  • PROGRAM DE SUSȚINERE A ACTIVITĂȚILOR CULTURALE ȘI EDUCAȚIONALE ÎN DIASPORĂ – destinat Asociaţiilor (organizațiile neguvernamentale), Centrelor Educaționale de studiere a limbii române peste hotare, din diaspora Republicii Moldova, înregistrate oficial în țara de destinație. Scopul este valorificarea potențialului și susținerea mediului asociativ al diasporei și Centrelor Educaționale de studiere a limbii române pentru consolidarea, dezvoltarea acestora și participarea activă la promovarea identității naționale, culturii, limbii și tradițiilor peste hotare.  Pentru această categorie vor fi oferite granturi a câte 100 000 MDL.
  • REÎNTOARCEREA PROFESIONALĂ A DIASPOREIscopul este valorificarea capitalului uman și experienței profesionale ale migranților calificați prin transfer de tehnologii, competențe și contacte obținute peste hotare, pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Republicii Moldova. Pentru această categorie vor fi oferite granturi a câte 40 000 MDL.
  • PROIECTE INOVATIVE ALE DIASPOREI – scopul este stimularea și promovarea inițiativelor cu caracter inovator ale diasporei ce contribuie la dezvoltarea economică, socială și culturală a Republicii Moldova. Pentru această categorie vor fi oferite granturi a câte 50 000 MDL.
  • SUBPROGRAMUL DESTINAT TINERILOR DIN DIASPORĂ – scopul este susținerea implementării și promovării inițiativelor și ideilor tinerilor (18-35 ani) din diasporă pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Republicii Moldova. Pentru această categorie vor fi oferite granturi a câte 50 000 MDL.

Perioada de implementare a activităților pentru fiecare proiect este de la 2 săptămâni până la 3 luni. Termenul de prezentare a raportării finale –  15 noiembrie 2023.

Domenii eligibile pentru finanțare: educație; sănătate; cultură și arte; administrarea afacerilor; industria creativă; tehnologii informaționale și comunicații; dezvoltarea urbană și rurală; arhitectură și design; inginerie; cercetare științifică; antreprenoriat social; administrare publică; comunicare, jurnalism și relații cu publicul; participarea diasporei în procesul de luare a deciziilor, sprijinirea, consolidarea și extinderea mediului asociativ al diasporei Republicii Moldova.

Activități eligibile: campanii, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminare, instruiri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferințe, schimburi de experiență bilaterale şi multilaterale, întâlniri oficiale, crearea de site-uri şi reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi televizate, precum şi alte acţiuni similare, procurarea echipamentului tehnic (laptop, proiector, etc. din sursele proiectului este acceptată doar cu condiția donării acestuia prin contract de donație la instituții bugetare), dotarea Centrelor Educaționale de studiere a limbii române peste hotare cu materiale didactice, achiziționarea obiectelor de artizanat, simbolisticii naționale, costumelor populare, instrumentelor muzicale, contractarea artiștilor/trupelor de teatru, etc., dezvoltarea capacităților Asociațiilor diasporei.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 februarie-22 martie 23:59. Pentru consultarea regulament, modalitatea de aplicare și mai multe detalii, rugăm să accesați următorul link: https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-engagement-hub-0

IMPORTANT:

  • Proiectele pot fi depuse doar de către membrii diasporei cetățeni ai Republicii Moldova, iar activitățile urmează a fi desfășurate doar pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Pentru Programul de susținere a activităților culturale și educaționale pot depune proiecte Asociațiile (organizațiile neguvernamentale), Centre Educaționale din diaspora Republicii Moldova înregistrate oficial în țara de destinație și cu o perioadă de activitate de minim 3 ani în desfășurarea activităților cu caracter cultural și educațional în scopul promovării identității naționale. Activitățile urmează să fie implementate peste hotare dar toate achizițiile se efectuate în Republica Moldova.
  • Dosarele care nu sunt însoțite de toate documentele solicitate în apelul pentru propuneri de proiect NU vor fi considerate eligibile și NU vor fi evaluate de către Comisia de concurs.
  • Beneficiarii de granturi vor fi anunțați la adresa de e-mail indicată în dosarul de concurs.
  • Biroul relații cu diaspora va asigura desfășurarea unei sesiuni de informare/consultații online pentru beneficiarii de granturi selectați de comisie.

 Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: brd@gov.md sau la numerele de telefon: (022) 250-524; (022) 250-351.