41 de persoane au absolvit programul de validare a competențelor la profesia de îngrijitor/oare de copii, organizat în incinta Colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău.

Timp de două luni, beneficiarii programului au avut lecții teoretice și practice pentru formarea competențelor profesionale legate de: îngrijirea copiilor cu vîrsta cuprinsă între 0-11 ani, dezvoltarea emoțională și comportamentală a acestora, nutriția, siguranța, integrarea în societate, asigurarea igienei, acordarea primului ajutor medical sau a altor îngrijiri medicale destinate copiilor cu dizabilități sau cu afecțiuni curente și alte competențe necesare pentru această profesie. După finalizarea programului, participanților li s-a înmînat un certificat de validare a competențelor profesionale. Documentul este recunoscut și la nivel internațional, transmite Noi.md. „Programul de formare profesională pentru adulți pentru profesia de îngrijitor/oare de copii, care a fost inițiat în luna martie, a fost finalizat cu prima promoție de bone responsabile nu doar de îngrijirea sănătății și bunăstării copilului, ci și capabile să organizeze activități creative”, a spus Marcelina Baleca, șefă a Serviciului învățare pe tot parcursul vieții. În prezent, 13 centre de validare oferă posibilitatea cetățenilor rezidenți și migranților reveniți în țară să-și certifice competențele profesionale, dobîndite la locul de muncă sau în alte contexte de educație nonformală și informală. Beneficiarii pot alege una sau mai multe din cele 92 de meserii din domeniile: construcții, alimentație publică, educație, ecologie, industrie textilă, industria frumuseții, transport, IT, energie regenerabilă. Persoanele care doresc să își evalueze cunoștințele sau companiile care vor să ofere posibilitatea de certificare angajaților săi, trebuie să achite o taxă care variază de la 1600 la 3000 de lei, în funcție de domeniul și numărul de competențe calificate. Pînă în prezent, aproape 1000 de cetățeni din Moldova și din diasporă și-au certificat competențele profesionale dobîndite la locul de muncă.

Sursa