Lilian MORARU, Consulul General al Republicii Moldova la Nisa (Franța) – Interes real al oamenilor de afaceri francezi în parteneriate cu Republica Moldova

Domnule consul general, recent la Nisa s-a desfășurat primul Forum  moldo-francez din sudul Franței. Care au fost obiectivele acestui eveniment și care ar putea fi impactul pe termen scurt și mediu în contextul extinderii cooperării bilaterale moldo-franceze? Într-adevăr, pe data de 17 octombrie la Nisa, și-a ținut lucrările primul forum economic moldo-francez de pe Coasta de Azur, eveniment ce a întrunit peste 70 de reprezentanți ai mediului de afaceri din ambele state, inclusiv circa 20 de conducători ai companiilor moldovenești. Acțiunea s-a încadrat în efortul Consulatului general al Republicii Moldova de la Nisa de desfășurare a activităților pe segmentul „diplomație economică” a Conceptului 4D, promovat de diplomația moldovenească. Obiectivul acestui eveniment, organizat cu suportul activ al Cabinetului de consultanță Ouest-Est și Asociației RoAzur, a vizat prezentarea atuurilor existente în Republica Moldova pentru investitori, alături de promovarea exporturilor moldovenești spre Franța. Astfel, pe lângă prezentările unor domenii specifice care ar prezenta interes pentru oamenii de afaceri francezi, participanții au avut ocazia să se convingă de calitatea produselor moldovenești expuse la cele 8 standuri expoziționale. Concomitent, a avut loc și o degustare de vinuri moldovenești. De asemenea, au fost organizate trei deplasări concomitente în teritoriu: la companiile Mane și Galimard din or. Grasse, pentru profilul de parfumerie și industrie conexă; la Polul de excelență în materie de economie creativă Bastide Rouge din or. Cannes pentru reprezentanții industriilor creative și la piața angro MIN d’Azur din or. Nisa pentru întreprinderile din domeniul agro-alimentar. Dacă să ne referim la impactul imediat al acestui eveniment, mă bucur să constat că urmare a întrevederilor în marja forumului, în particular ce au avut loc în formatul BtB, au fost lansate discuții pentru stabilirea a 5 parteneriate între oamenii de afaceri din cele două state, fiind vorba de domeniile hotelier, farmaceutic, parfumerie, agro-industrial și apicol. Pe termen mediu, ne propunem să organizăm o misiune a oamenilor de afaceri francezi în Republica Moldova, în special a celor care au participat la forumul economic de la Nisa, pentru a explora, în particular, potențialul investițional existent în statul nostru. Nu excelăm la capitolul vizibilitate economică, de aceea asemenea evenimente sunt foarte importante, fiind menite, în primul rând, să ne facem cunoscută țara și potențialul ei, în particular cel economic. 

Ce domenii au  fost reprezentate la acest Forum? A fost o solicitare anume a acestor domenii de către partenerii francezi? La forumul respectiv, domeniile de predilecție reprezentate au ținut de industriile creative, sectorul agro-industrial, TIC, HORECA, produsele cosmetice, sectorul apicol etc. Selectarea segmentelor corespunzătoare a fost efectuată în funcție de doleanțele ambelor părți, inclusiv a pornit și de la particularitățile mediului de afaceri de pe Coasta de Azur.

Care au fost reperele activității Consulatului General al Republicii Moldova la Nisa în acest an? Acțiunile misiunii în acest an, în linii generale, au fost axate pe două segmente majore, care se regăsesc în articolul 5 al Convenției de la Viena privind relațiile consulare: (I) protejarea drepturilor și intereselor Republicii Moldova și ale cetățenilor săi, persoane fizice și juridice, în limitele admise de dreptul internațional și (II) favorizarea dezvoltării relațiilor comerciale, economice, culturale și științifice între Franța și Republica Moldova, alături de promovarea în orice alt mod a relațiilor amicale între cele două state. Dacă să ne referim la conținutul funcțiilor unui Consulat general, în linii mari, acestea nu diferă foarte mult de funcțiile unei ambasade, acoperind domenii precum cel economic, cultural, științific, educațional, relațiile cu asociațiile diasporale și autoritățile locale, alături de importanta atribuție vizând protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor moldoveni. Singura deosebire ar fi că, în cazul unui oficiu consular, activitatea acestuia nu vizează dialogul cu autoritățile centrale și se reduce la relațiile cu autoritățile locale, agenții economici, mediul universitar și academic din circumscripția consulară. La drept vorbind, aș califica această particularitate drept un atu, deoarece, grație proximității față de autoritățile sau agenții economici respectivi, nivelul de cunoaștere reciprocă este unul mai bun, fapt ce are drept consecință, pornind de la astfel de considerente obiective, un grad de încredere mai sporit.

Extinderea cooperării bilaterale moldo-franceze în diverse domenii este o preocupare a Consulatului General de la Nisa. Astfel, purtați discuții cu reprezentanți ai diverselor instituții guvernamentale și non-guvernamentale. Care ar fi cele mai importante întrevederi pe care le-ați avut în ultima perioadă? Pe parcursul acestui an de activitate, au fost organizate mai multe întrevederi cu factorii de decizie din regiune, de buna conlucrare cu care depinde eficiența protejării drepturilor și intereselor cetățenilor noștri. Toate aceste întâlniri, într-o măsură mai mică sau mai mare, au fost importante. Totuși, aș dori să evoc cu titlu aparte discuțiile cu prefecții regiunilor Occitanie, Provincia-Alpi-Coasta de Azur și Auvergne-Rhone-Alpes, cu cei ai departamentelor Bouches-du-Rhone, Alpes-Maritimes, cu consilierul diplomatic al Prefectului regiunii Nouvelle Aquitaine,  cu directoarea Poliției de frontieră și cu șeful Poliției departamentale Alpes-Maritimes. În cadrul acestor întrevederi au fost abordate subiecte ce țin de domeniul de competență al instituțiilor menționate mai sus și care vizează comunitatea compatrioților noștri din regiune, fiind vorba de dificultățile cu care se confruntă compatrioții noștri și modalitățile de depășire a acestora privind documentarea cu acte de identitate, regimul de ședere și de muncă, înmatricularea mijloacelor de transport, conversiunea permiselor de conducere, procedura de repatriere în Republica Moldova a persoanelor ce au încălcat regimul de ședere cu respectarea drepturilor procesuale ale acestora etc. Alături de protejarea drepturilor cetățenilor moldoveni și prestarea serviciilor consulare propriu-zise, o prioritate în activitatea Consulatului general ține de dimensiunea economică. În context, pe lângă importantul forum moldo-francez la care deja m-am referit, aș putea să menționez la acest capitol participarea mea, în calitate de invitat special, la reuniunea anuală a Clubului oamenilor de afaceri din or. Tuluza. În cadrul acestui eveniment, care a reunit circa 150 de participanți, au fost prezentate oportunitățile investiționale existente în Republica Moldova, fiind oferite răspunsuri la mai multe întrebări ce țin de avantajele de care se bucură investitorii străini în țara noastră. La fel, aș evoca și prezentarea ramurii vitivinicole din Republica Moldova, cu o degustare a vinurilor moldovenești din soiuri autohtone, eveniment organizat recent în incinta Consulatului general al Republicii Moldova la Nisa, la care au luat parte circa 40 de persoane, reprezentanți ai sectorului HORECA, Camerei de Comerț și Industrie Nice Cote d’Azur, comunității oamenilor de afaceri, precum și ai corpului consular din regiune. Invitații au fost informați despre atuurile investiționale ce le oferă Republica Moldova, la general și pentru sectorul vitivinicol, în particular, care ar putea atrage resurse financiare în acest sector. Totodată, s-a specificat și importanța organizării și promovării unor excursii și programe speciale vizând sectorul vitivinicol, cu scopul de a îmbina plăcerea degustării produselor corespunzătoare cu cunoașterea stilului de viață și activităților culturale legate de tradițiile locale, sărbătoarea anuală a vinului fiind un bun exemplu în acest sens. În final, s-a căzut de acord de a organiza pe parcursul anului viitor o vizită a celor prezenți în Republica Moldova, fiind vorba mai curând de participarea la Ziua Națională a Vinului. La capitolul economic, aș putea trece în revistă și întrevederile cu factorii de decizie regionali, în cadrul cărora era abordată tematica respectivă, cele mai importante discuții fiind cu directorii Camerelor regionale de Comerț și Industrie din Nisa, Bordeaux și Lion, alături de întrevederea cu consilierul economic al președintelui Camerei de Comerț și Industrie din or. Marsilia. În cadrul întrevederilor respective, interlocutorii erau sensibilizați, în special, să contribuie la organizarea, de comun acord cu Consulatul general, a unor prezentări economice vizând oportunitățile investiționale din Republica Moldova, urmate de desfășurarea unor vizite a oamenilor de afaceri, fie în Franța, fie în RM. Cooperarea descentralizată între autoritățile locale ale celor două state, activități de promovare a valorilor culturale moldovenești în Franța, precum și asistența acordată de către autoritățile locale asociațiilor diasporale moldovenești au constituit subiectele prioritare ale dialogului cu conducerea unor primării din circumscripția consulară. În acest sens, pot fi evocate întrevederile pe care le-am avut cu primarii orașelor Grenoble, Chambery, Villefranche-sur-Saone și Grasse, precum și cu viceprimarii responsabili pentru cooperarea externă sau domeniul culturii din orașele Nisa, Cannes, Toulouse, Bordeaux și Lion. Alături de convenirea organizării în localitățile respective a unor evenimente culturale care ar promova valorile noastre naționale, în cadrul discuțiilor interlocutorii au evocat posibilitatea alocării de fonduri din partea unor instituții franceze pentru promovarea proiectelor la nivel local pe diverse segmente. Am fost asigurat că autoritățile locale franceze, în caz că există proiecte concrete ale colegilor lor moldoveni, ar fi disponibile să le examineze, inclusiv să identifice mijloace de finanțare totală sau parțială a acestora. Cu titlu aparte aș evoca întrevederea cu directoarea Muzeului de artă naivă din or. Nisa, instituție culturală care poartă numele lui Anatolie Jakovsky, originar din or. Chișinău și care a stat la baza creării muzeului, prin oferirea unei donații generoase de lucrări pe care le-a colecționat de-a lungul timpului. S-a convenit asupra organizării, pe parcursul anului viitor, a unei conferințe privind viața și parcursul din Chișinău a dlui Jakovsky, alături de vernisarea unor expoziții ale pictorilor moldoveni în incinta acestui edificiu cultural. Cooperarea universitară între instituțiile de învățământ superior din cele două state am discutat-o în cadrul întrevederilor cu rectorul Universității Aix-Marseille și prorectorul pentru cooperarea internațională a Universității din Bordeaux. Totodată, la capitolul educațional, m-aș referi și la organizarea recentă în incinta Consulatului general, a întrevederii cu cetățenii Republicii Moldova – studenții și absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din Franța – care se află pe Coasta de Azur. Scopul principal al acestei întâlniri, la care au participat circa 25 de persoane, a vizat acordarea asistenței informaționale și practice pentru studenții moldoveni care își urmează studiile în Franța, precum și consolidarea legăturilor între comunitatea de moldoveni din regiune, care fie au actualmente, fie au avut, un parcurs universitar în statul francez, în vederea promovării unor proiecte de interes comun, inclusiv pe segmentul universitar.

O altă dimensiune în activitatea Consulatului general se referă la acțiunile caritative. În context, aș putea evoca participarea mea,  în seara zilei de 22 iunie curent, în prestigiosul Palat Niel din or. Tuluza, la un amplu eveniment festiv, cu circa 300 de invitați, reprezentanți ai autorităților locale, comunității oamenilor de afaceri, mediului medical etc., organizat de Asociația les Hussards Blancs de la Santé și Consulul onorific al Republicii Moldova, Jean-Philippe Durrieu. Cu această ocazie, le-am mulțumit celor prezenți pentru asistența umanitară consistentă expediată către spitalul din Sîngerei și pentru proiectele similare preconizate a fi desfășurate în viitorul apropiat, în particular fiind vorba de transmiterea cu titlu gratuit, în adresa aceleiași instituții medicale din Republica Moldova, a unor ambulanțe.

Care sunt opiniile oamenilor de afaceri francezi privind oportunitățile investiționale existente în Republica Moldova? Aș dori să vă asigur că există un interes real din partea oamenilor de afaceri francezi de a lansa parteneriate comerciale cu colegii lor din Republica Moldova, inclusiv prin efectuarea unor investiții în țara noastră. Aceștia sunt atrași de poziționarea geografică strategică a Republicii Moldova și distanța relativ mică între statele noastre, legislația fiscală avantajoasă, costurile mici de producție, inclusiv de remunerare a muncii, existența unei rețele vaste de acorduri de liber schimb semnate de Republica Moldova și, nu în ultimul rând, de bunele ecouri ale activității întreprinderilor franceze din țara noastră. Or, Franța se clasează pe locul 13 printre principalii investitori în economia națională. În Republica Moldova activează 220 de întreprinderi cu capital francez, investițiile însumând 458 milioane de lei moldovenești. Drept domenii de predilecție vizând astfel de investiții pentru întreprinderile franceze din circumscripția mea consulară ar fi industria de parfumerie, cea agroalimentară, domeniul farmaceutic și confecționarea unor utilaje tehnice. Totodată, agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei trezește îngrijorări, din motive lesne de înțeles, pentru oamenii de afaceri francezi care doresc să lanseze afaceri cu partenerii lor moldoveni, motiv pentru care mai multe proiecte economice au fost puse în stand-by. În pofida unor astfel de dificultăți de moment, perspectiva consolidării relațiilor comerciale între cele două state pare a fi una destul de optimistă.