Din anul 2010 până în prezent, Zel “Bălți” a cunoscut o expansiune vertiginoasă iar actualmente gestionează 19 subzone amplasate în 11 raioane ale țării acoperind toate cele 3 regiuni de dezvoltare efectivă ale țării. Grație eforturilor depuse pe parcursul celor 13 ani de activitate, Administrația Zel “Bălți” a reușit atragerea mai multor proiecte investiționale de anvergură care cumulativ au realizat investiții de peste 282 mln dolari SUA, au creat peste 10 000 locuri de muncă noi și achită anual taxe la bugetul de stat în sumă de peste 30 mln dolari SUA. Spre regret, deseori se subestimează impactul investițiilor străine directe (ISD) asupra economiei țărilor gazdă însă de fapt, ISD sunt esențiale pentru creșterea economică. Mai multe studii au demonstrat faptul că ISD contribuie la dezvoltarea economică a unei țări prin afluxul de capital, creșterea capacității de producție, transferul de tehnologie, dezvoltarea capitalului uman, stimularea concurenței, diversificarea economiei și nu în ultimul rând prin creșterea veniturilor guvernamentale din contul impozitelor și a altor taxe asociate. Din cauza crizei post-pandemice și a celei geopolitice, în perioada anilor precedenți procesul de atragere a noilor proiecte investiționale a fost mai anevoios. În pofida acestui fapt, în perioada 2021-2022 ne-a reușit atragerea unui volum investițional de peste 40 mln dolari SUA și crearea a peste 250 locuri noi de muncă. În anul curent ne bucurăm de o relansare a procesului de atragere a ISD iar actualmente suntem în discuții avansate cu câteva companii cu renume mondial care examinează posibilitatea localizării unor fabrici de producere în Republica Moldova. După cum este stipulat în conceptul Programului național de dezvoltare industrială pentru anii 2023-2027 (Programul) în următorii ani una din prioritățile Ministerului Dezvoltării Economice si Digitalizării urmează a fi “Atragerea Companiilor Multinaționale – întreprinderi industriale cu activități superioare în lanțul valoric global” iar industria electronică reprezintă una dintre prioritățile sectoriale pe care se focusează atât Programul menționat cât și intervențiile publice conexe. În acest sens, actualmente activitatea administrației ZEL “Bălți” se aliniază perfect la eforturile depuse de autoritățile publice în vederea atragerii ISD cu activități superioare în lanțul valoric global cât și a racordării sistemului educațional la cerințele pieței forței de muncă. În acest context, ZEL “Bălți” împreună cu Guvernul unei țări europene a lansat o inițiativă de creare în Republica Moldova a unui colegiu cu profil tehnic axat pe electronică cu finanțare exclusivă din partea Guvernului străin. Volumul investițional pentru construcția și dotarea colegiului se estimează la 3 milioane euro, iar procesul didactic în cadrul noului colegiu urmează a fi conform standardelor europene și va fi asigurat de circa 25 profesori din străinătate. Costurile operaționale anuale pentru asigurarea funcționării și întreținerii cadrelor didactice se vor cifra la circa 2 milioane euro iar diplomele de absolvire vor fi acreditate de ministerul țării europene. Totodată, urmare a vizitei Administrației ZEL “Bălți” la sediul companiei Novomatic AG de la Viena, la începutul lunii curente, reprezentanții grupului Novomatic au efectuat o vizită de studiu în Republica Moldova și au reiterat interesul de a lansa activitatea unei fabrici de producere a componentelor electronice și a soft-urilor pentru aparate de jocuri de noroc de înaltă tehnologie. Grupul Novomatic AG, a fost fondat în anul 1980 și este un producător lider de aparate pentru jocuri de noroc de înaltă tehnologie, cu aproximativ 5000 drepturi de proprietate intelectuală, fiind cel mai mare furnizor de VLT din Europa. În anul precedent compania deținea 300 de filiale internaționale și a înregistrat venituri de peste 2860 milioane Euro cu circa 24590 angajați la nivel mondial. Cu peste 1000 de dezvoltatori de jocuri în cele 20 de studiouri din întreaga lume, Novomatic AG creează conținut unic de jocuri de noroc universale, sisteme și soluții puternice de gestionare a cazinourilor, inclusiv monitorizare, raportare completă, autentificare biometrică (de exemplu, amprentă digitală, scanare a irisului sau recunoaștere facială). Un factor decisiv în procesul de atragere și implementare a proiectelor investiționale îl reprezintă disponibilitatea și nivelul de calificare a forței de muncă cât și nivelul de corelare a ofertei pieței forței de muncă la cerințele operaționale a întreprinderilor moderne. Racordarea sistemului educațional la cerințele pieței forței de muncă contribuie la majorarea ratei de ocupare în economie, sporirea productivității forței de muncă, menținerea proiectelor investiționale existente și nu în ultimul rând atragerea unor noi investitori de talie internațională. Actualmente, se atestă o lipsa stringentă a forței de muncă calificate în varii domenii dar mai ales în domeniul injecției de masă plastică și prelucrare metale.