Igor GRIGORIEV, Președintele Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole si Cerealiere “Agroceareale”, Pământul este marea nostra bogăție. Să-l facem rentabil

Anul 2021 a fost unul generos pentru agricultori, comparativ cu anul precedent. Din cele peste 4 milioane tone de cereale 60-70 % vor fi exportate. Este îmbucurător faptul că Ucraina a dat curs solicitării Republicii Moldova de a suplini cota de autorizații pentru transportul de cereale în anul 2021. Rolul Asociației “Agrocereale” în acest context  este foarte important.

Domnule Igor GRIGORIEV, Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole si Cerealiere “Agroceareale”, al cărei Președinte sunteți, ce obictive are înscrise în agenda de activitate? În primul rând, mulțumesc pentru acest interviu, pentru oportunitatea și platforma de comunicare acordată de “Moldova în Progres” și echipa acestei reviste. Asociația „Agroceareale”, este o organizație comunitară, ce reprezintă 60% din exportatorii producției agricole de cereale (SRL CRIST-VALG, SRL АгроРИМ, SRL BIZ-AGRO, SRL DIAZCHIM, SRL AGRO-NOVA PRIM, SRL M.L. EXIMTRANS, SRL OROM-IMEXPO, SRL RUSAGRO-PRIM, SRL VADALEX-AGRO, C.Î. AGROSTOC, SRL BIOPROTECT, SRL RINAX-TVR), un think-thank în relația cu instituțiile statului, instituțiile mass-media, reprezentarea pe plan international etc. În acest context, Asociația are următoarele obiective: intensificarea cooperării cu Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul, Ministerul Agriculturi și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Sigurnața Alimentelor în vederea soluționării impedimentelor la eliberarea certificatelor fitosanitare pentru exportul producției cerealiere și a documentelor adicente, cât și a altor acte legislative și normative din domeniul agriculturii și exportului producției agricole, intensificarea cooperării cu Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ANTA pentru a soluționa problemele ce țin de circulația camioanelor ce transportă încărcăturile cerealiere, intensificarea cooperării cu Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova pentru a depăși impedimentele ce țin de fluxul mărfurilor în vamă și la trecerea frontierei, intensificarea cooperării cu Î.S. Calea Ferată a Moldovei referitoare la tarife și transportul cerealelor, intensificarea relațiilor și cooperării cu instituțiile de stat ale Ucrainei în ceea ce privește reglementarea exportului prin porturile Ucrainei și circulația mărfurilor pe teritoriul țării vecine, participarea la diferite forumuri locale, regionale și internaționale pentru a promova și a face lobby la producția agricolă de cereale din Republica Moldova.

Legislația Republicii Moldova este una viabilă în ceea ce privește activitatea producătorilor și exportatorii de cereale? Vă puteți implica în elaborarea unor acte legislative, în dialogul cu instituțiile statului pentru a eficientiza activitatea membrilor Asociației? Legislația activității producătorilor și exportatorilor de cereale este una care corespunde standardelor europene și internaționale la care Republica Moldova face parte, doar că pe parcurs oricum este necesară o permanentă revizuire a acesteia la cerințele zilei de azi și progresele economiei naționale, cât și a celor regionale și internaționale.  Pe parcursul ultimei perioade, la inițiativa Asociației , au fost dezbătute pe larg toate probleme cu care ne confruntăm, inclusiv impedimentele ordinului ANSA cu privire la protecția plantelor și carantina fitosanitară, cât și a altor legi, unde am venit cu obiecțiile și propunerile noastre, fiind asigurați că în momentul cel mai apropiat aceste lacune vor fi eliminate prin modificări de legi și regulamente. La fel, am solicitat intensificarea cooperării cu Ministerul Finanțelor pentru identificarea prevederilor politicii fiscale pentru anul 2022 și modificarea politicii fiscale pentru anul 2021 în partea ce ține de domeniul agriculturii, inclusiv a exporturilor de cereale,  care urmează a fi elaborată în perioada imediat următoare, cu participarea Asociației și membrilor acesteia la toate etapele de elaborare și modificare a politicii fiscale.

Exportul de mărfuri și produse este un proces complex, în care se implică mai multe instituții ale statului, fiind necesară și o comunicare cu parteneri din afară. Cu ce probleme vă confruntați în acest context? Foarte corect ați menționat că exportul de cereale, cât și a altor produse, este unul complex, cu implicarea factorilor interni și externi. Cât ține de dimensiune internă, la momentul de față sunt probleme la eliberarea certificatului fitosanitar pentru export, dar avem deschidere totală din partea ANSA, cu care la fiecare problemă în parte găsim ieșire legală din situație. Iar pe plan extern, un impediment major sunt autorizațiile pentru transportarea mărfurilor între Republica Moldova și Ucraina. În acest context vreau să menționaez, că pe 17 iunie am participat la Odesa, Ukraina, la forumul regional Dezvoltarea Infrastructurii Sudului Ukrainei, cu participarea Ministrului Afacerilor Externe al Ukrainei, Ministrului Infrastructurii Ucrainei, Viceministrului Infrastructurii, Vicedirectorului Serviciului Vamal al Ukrainei, a altor demnitari de rang înalt din Ucraina. Am avut o luare de cuvânt și am prezentat o scrisoare din partea Asociației către Cabinetul de Miniștri al Ukrainei,  în care s-au invocat mai multe subiecte, cum ar fi: anularea autorizațiilor de transport, sau majorarea acestora sau pentru transportul de cereale să ne fie alocate 20.000 autorizații portuare. S-a solicitat să fie create condițiile necesare de export prin punctele vamale Mirnoe-Tabaki și Dolinskoe-Cișmichioi pentru a fluidiza transportul la export către portul Reni. De asemenea, s-a mai solicitat optimizarea și debirocratizarea proceselor vamale pentru a fluidiza transportul. Ulterior, au avut loc discuții bilaterale cu viceministru infrastructurii și cu vicedirectorul serviciului vamal din Ukraina, unde li s-au înmânat aceste scrisori, fiind asigurați că vor fi întreprinse acțiuni concrete în aceste direcții. Este important de menționat, că eforturile noastre au avut succes. La sfârșitul lunii iulie autoritățile ucraine au  luat decizia de a ne distribui 20.000 de autorizații portuare, care ușurează exportul spre porturile  ukrainene.

Care sunt produsele principale exportate de membrii Asociației și destinațiile unde ajung produsele moldovenești? Membrii Asociației exportează toată gama de produse agricole cerealiere din Republica Moldova – orz, grâu, rapiță, floarea soarelui, porumb etc., iar destinațiile sunt diverse: Turcia, Elveția, Grecia, Marea Britanie, Indonezia, Italia, Liban, Malaezia, Bangladesh, Siria, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Taiwan, România, Slovacia, Olanda, Filipine, Estonia etc. Este necesar de menționat, că din toată producția globală de ceraliere se exportă 70-80%, în acelaș timp fiind asigurată rezerva de stat și necesitățile interne ale Republicii Moldlova.

Sectorul agricol în țara noastră este unul rentabil? Ce factori îi determină eficiența, rezultatele scontate? Țara noastră nu are zăcăminte minerale, marea noastră bogăție este pământul, pe care practicau agricultura încă străbunii noștri. Agricultura a fost, este și va fi rentabilă, iar noi avem datoria să cream toate condițiile fiscale și economice necesare pentru a o face și mai competitive, atât pe plan intern, cât și regional și international. Factorii care i-ar determina eficiența sunt implementarea diferitor imput-uri în agricultură, digitalizarea acesteia, politică previzibilă de impozitare, cât și implementarea standardelor UE, FAO etc.

În țara noastră sunt mai multe Asociații de profil, care întrunesc producători din diverse domenii. Politicul le influențează cumva activitatea? În activitatea mea de mai bine de 9 luni în Asociație, așa tentative nu au fost, chiar am avut discuții în această perioadă cu colegi din alte asociații, care activează de mai mult timp și nu am auzut de la ei să fi avut  ingerințe din partea politicului. Aș vrea, însă, să menționez, că instituțiile executive și legislative ale  statului ar trebui să comunice și să conlucreze ma strâns cu asociațiile de profil. Ar fi necesar de inițiat anumite modificări în legislație pentru intensificarea relațiilor între asociațiile de profil cu instituțiile statului.