Cultura floarea-soarelui este originară din America de Nord și a fost cultivată de către populațiile indigene cu mult timp înainte de contactul european. Floarea-soarelui a devenit mai cunoscută în Europa și în restul lumii după descoperirea Americii de către europeni în secolul al XV-lea. Semințele ei au fost aduse în Europa și au fost apreciate pentru uleiul său comestibil și valorile nutriționale. Cultivarea floarea-soarelui s-a răspândit treptat în diverse regiuni și a devenit o cultură importantă în industria uleiului vegetal. Potrivit estimărilor Wasde în august, recolta de floarea-soarelui din perioada 2023-2024 în Ucraina, Rusia și Moldova va fi de 33,3 milioane de tone, cu 7,6% mai mult față de anul precedent. În Bulgaria și România, principalii producători de floarea-soarelui în UE, creșterea culturilor de floarea-soarelui va fi de aproape 14%, ajungând la 4,8 milioane de tone. În ceea ce privește Rusia, deși datele analitice și cele oficiale sugerează o scădere a suprafeței cultivate, se așteaptă ca recolta să fie cu aproape 2% peste nivelul din 2022, de 16,4-16,6 milioane de tone. Treptat, succesul florii soarelui a impulsionat mărirea suprafeței cultivate, astfel ca în prezent cultura este situată pe locul 4 între cele mai importante oleaginoase- după palmier, soia și rapiță. Zona principal de producție a culturii este Europa de Est, Rusia și Ucraina fiind principalii lideri, cu o producție combinată pentru sezonul 2023-2024 de 32 milioane tone, ce constituie 56% din recolta globală. Analizele Consiliului Internațional al Cerealelor (IGC) au indicat un yields global la floarea-soarelui în sezonul 2023/24 estimat la 56,9 milioane de tone, cu 2,8 milioane de tone mai mult decât în 2022/23, și cu 700 de mii de tone mai mult decât rezultatul final din 2021/22. Aceste ajustări au avut loc pe fondul îmbunătățirii previziunilor pentru recolta din Ucraina și din statele Uniunii Europene, datorită condițiilor meteorologice favorabile dezvoltării culturilor. În anul agricol 2023/24, producătorii agricoli europeni vor putea obține aproximativ 10,5 milioane de tone de floarea-soarelui (+14% față de 2022/23). În Ucraina, se așteaptă să fie recoltate 15,3 milioane de tone din această cultură (+9%), însă, prognoza pentru regiune este nesigură, având în vedere conflictul în curs. În ansamblu, în regiunea Mării Negre producția este așteptată să crească cu cel puțin 7%, datorită estimărilor mai mari privind randamentul din Ucraina, Rusia, România și Bulgaria, în timp ce Turcia se așteaptă la o recoltă redusă, în conformitate cu așteptările pieței, din cauza unei reduceri a suprafețelor cultivate în favoarea plantării de grâu și, potrivit unor surse, din cauza reducerii randamentelor. Conform estimărilor, recolta de floarea-soarelui este cu 21% mai mică față de anul precedent, ajungând la 1,5 milioane de tone. La moment, în ciuda estimărilor mai mari de recoltă, prețurile la bursă pentru floarea soarelui erau o perioadă stabile latent în jurul valorii de 430 $/t DAP Constanța, vineri, pe 25.08.2023 prețul urcă la 435 $/t DAP Constanța. Zdrobitoarele românești cumpără la 415-420 $/t cu livrare la fabrica de presare. Cotațiile nu mai sunt determinate de atacurile rusești în portul Reni și Izmail, care acum nu mai au o influență atât de mare cum 2 săptămâni în urmă. Prețul la ulei de floarea soarelui, este în scădere pentru indicația NL 6 ports în Nordul Europei de la 1069$/t în iunie la 1a 900 $/t, iar în Reni și Izmail, există stocuri care așteaptă să fie vândute măcar la 850$/t – 860$/t. Pararlel cu scăderea continuă a prețului la ulei, și desfășurarea recoltării, se așteaptă o scădere a prețului pentru floarea soarelui cu 5 $/t- 10 $/t în ultima săptămână din august. Totodată, estimările mari ale yields-ului la floarea-soarelui pentru Rusia și Ucraina, vor determină o concurență între aceste două țări pe piața uleiului de floarea soarelui, ce la rândul său va determina o scădere a prețului la materie primă floarea soarelui care va continua și în septembrie. În Bazinul Mării Negre prețurile pentru floarea-soarelui din noua recoltă scad pe fondul accelerării recoltării. În următoarele 10-15 zile, vremea călduroasă cu precipitații nesemnificative va favoriza derularea mai rapidă recoltării și creșterea ofertei, ceea ce va duce la o scădere sezonieră a prețurilor în Ucraina până la nivelul de 12000-13000 hrivne pe tonă, cu livrare la uzină, pe fondul lipsei exportului de ulei de floarea- soarelui prin porturile Mării Negre. Țările din UE învecinate cu Ucraina probabil vor prelungi interdicția privind livrările de floarea- soarelui după 15 septembrie, ceea ce va reduce cererea de export pentru acesta, chiar dacă anul trecut cererea activă din partea UE menținea prețurile de achiziție la un nivel înalt. Creșterea sezonieră a ofertei de ulei de floarea-soarelui din noua recoltă va intensifica presiunea asupra prețurilor, care vor rămâne sub influența cererii scăzute din partea procesatorilor în octombrie – noiembrie. Susținerea cotațiilor va fi posibilă doar prin anularea interdicției privind livrările de floarea-soarelui către România și Bulgaria.

Cultivarea florii soarelui în Republica Moldova

Pentru Republica Moldova, cultivarea florii-soarelui cunoaște o extindere continuă- astfel din 2000 până în 2023 suprafața însămânțată a crescut de 1,7 ori- pânăla 389 mii hectare, iar yields-ul global de 2,9 ori- de la 269 mii tone în 2020 la 785 mii tone, care se așteaptă în 2023. Anul cel mai prosper pentru cultură era 2021- atunci s-au recoltat 960 mii tone.

 

Acest trend pozitiv vorbește despre creșterea inteligenței agricole în țară, a disciplinei tehnologice și o îmbunătățire a dotării cu tenică agricolă a fermierilor. Totodată, este remarcabil faptul, că dacă în anii 2000 cultura ocupa 15% din suprafața însămânțată, acum acaestă pondere a urcat până la 25%. Pe de o parte, fenomenul este benefic- floarea-soarelui este o cultură care asigură o profitabilitate mai mare pentru fermieri comparativ cu celelalte, mai ales cerealiere, însă un factor negativ este nerespectarea asolamnetului. Dacă în 2000 floarea soarelui revenea pe același teren o dată la 6-7 ani, acum revine la fiecare al patrulea an- ce duce la degradarea calității solului și sporirea vulnerabilității terenurilor agricole față de condițiile climatice. Ce ține de integrarea în lanțurile valorice, până în 2021 țara noastră exporta mai mult floarea soarelui sub formă de materie primă, comparativ cu forma prelucrată a acesteia- ulei de floarea soarelui. Astfel în 2022 exportul materiei prime a constituit 474 mii tone, iar prelucrarea internă –aproximativ 350 mii tone. Din anul 2016 se atestă o creștere a exporturilor de floarea soarelui de 4- 5 ori- la 400-500 mii tone anual, în timp ce până în 2010 era de până la 100 mii tone anual. Capacitățile de prelucrare a florii soarelui în țară încă nu sunt suficient de valorificate, în loc se exporte ulei- produs prelucrat cu valoare adaugată, o pondere mai mare din recoltă este exportată ca materie primă, ce asigură o rentabilitate mai mică pentru țară. Totuși, privit în dinamică, situația se ameliorează. La moment în Moldova avem 2 întreprinderi mari de procesare- fabrica din Bălți cu capacitatea de 1200 tone pe zi și noua uzină de procesare de ulei din portul Giurgiulești cu capacitatea de 700 tone pe zi. Ambele aparțin grupului Transoil. Investițiile în capacitățile de procesare au fost făcute în ultimii 5 ani și numără peste 40 milioane de dolari. Tot în ultimii ani capacitățile noi de procesare s-au dat în exploatare. Analiza balanței la floarea soarelui arată, că în paralel cu creșterea recoltei, a crescut și volumul prelucrat de industria alimentară și din 2019 înglobează peste 300 mii tone. Reieșind din cantitatea de ulei exportată în 2022, pentru anul trecut procesarea internă a atins un record de aproximativ 450 mii tone. Saltul spectaculos al cantităților de floarea soarelui prelucrate la unitățile indistriale din țară este un rezultat al investițiilor făcute în sector în ultimii ani.

Comerțul internațional cu floarea soarelui, ulei și șrot în Republica Moldova

Ultimii ani se caracterizează prin intensificarea exporturilor de floarea soarelui în stare brută din Moldova. Maximul a fost atins în 2019, când au fost exportate 577 mii tone. În 2022 cantitatea exportată a constituit 474 mii tone, creștere cu 40% comparativ cu volumul exportat în 2021. În primele 6 luni ale anului 2023 exporturile au înglobat 110,6 mii tone. Ce ține de prețurile medii, după maximile atinse în 2022, când prețul mediu pe an era de 14,06 lei kg, în 2023 acesta a coborât sub nivelul înregistrat chiar până la conflictul din Ucraina. Spre exemplu, în iunie 2023 prețul mediu de comercializare la export a fost de 7,57 lei/kg, spre comparație în iunie 2021- 14,42 lei/kg. Scăderea a constituit 48%.


Printre principalii exportatori de floarea soarelui pentru perioada ultimilor 2 ani și jumătate, se numără compania Rusagro-Prim SRL, care în 2022 a exportat 45 702 tone, însă în primul semestru 2023 a restrîns esențial volumele spre export- la doar 2 096 tone. A doua companie- exportatoare este Orom-Imexpo SRL, cu o cantitate totală pentru 2022 de 44 300 tone și pentru I semestru 2023 de 17 358 mii tone. Urmează companiile Agro-Nova SRL și Biz-Agro SRL, care fac parte din grupul Rusagro, însă pentru perioada analizată din 2023 și-au redus volumele exportate la 5 052 tone și respectiv, 2 871 tone. Principalele țări-destinații de export și-au schimbat configurarea în raiting după începutul războiului. Astfel, dacă în 2021 prima țară importatoare de floarea soarelui din Moldova a fost Turcia, cu o cantitate totală de 130 872 tone, în 2022 țară- lider devine România (232 378 tone) și continuă să-și mențină această poziție și pentru I sem. 2023 (70 187 tone). Prevalează și exporturile în Bulgaria- 92 295 tone în 2022 și 9 555 tone în I sem. 2023.

Top principalii exportatori de floarea soarelui din R. Moldova, tone

 

Pe lângă potențialul mare de export de floarea soarelui sub formă brută, Republica Moldova este un important centru de procesare a culturii oleaginoase în ulei vegetal și șrot. În ultimii ani se atestă o creștere a exporturilor al uleiului și șrotului de floarea-soarelui. În 2022 din țară s-au exportat 229 193 tone ulei de floarea soarelui (creștere de 2,5 ori comparativ cu 2021) și 168 099 tone șrot (creștere de 2,3 ori compartiv cu 2021). Doar în primul semestru 2023 s-a exportat 127 675 tone ulei (56% din valoare anului 2022) și 125 064 tone șrot (74% din cantitatea 2022). O parte din aceste ulei a fost importat, însă dacă e să transformăm balanța netă de ulei (exportat-import) în semințe de floarea soarelui, atunci deja în 2022 se resimte o creștere a exporturilor de floarea soarelui sub formă procesată- 50%, contra 50% sub formă brută. În 2021 ponderea era de aproximativ 40% la 60%. Acest fenomen de amplificare a lanțului valoric este unul benefic pentru economia națională- valoarea adaugată rămâne în țară în urma vânzării produsului după prelucrare. Totodată, analiza prețurilor exportate la ulei de floarea soarelui în corelație cu prețurile la export floarea soarelui, arată că cele pentru ulei scad într-un ritm proporțional cu materia primă. Spre exemplu prețul de comercializare a uleiului a scăzut din ianuarie 2023 până în iunie 2023 de la 23,53 lei/kg până la 15,73 lei/kg cu 33%. Floarea soarelui a scăzut în preț pentru aceiași perioadă de la 11,19 lei/kg la 7,57 lei/kg cu 32,3%. La moment, prețul mediu de comercializare pe intern la floarea soarelui este de 7510 lei/t în Sud (Giurgiulești) și 7 170 lei/t la Nord (fabrica din Bălți). Liderii la export ulei de floarea soarelui sunt tradițional, companiile Transoil, care dețin o pondere de 98% (53%- Floarea Soarelui și 45% Agrofloris-Nord SRL). Ce este curios, că în 2022 a avut loc un boom la exporturile de ulei- 229 193 tone, contra 91 833 în 2021. Această cifră e de 2,5 ori mai mare ca în 2021. Trendul ascendent continuă și pentru I sem. 2023- 127 675 tone. Ce este adevărat, că o parte din exporturile de ulei din Moldova sunt uleiuri importate anterior preponderent din Ucraina, însă cota lor nu e atât de mare- în 2022 la totalul de exporturi 15% au fost importuri nete – 33 310 tone (fără marfă tranzit prin ZEL- ”QM”), pentru I sem. 2023- 7,4% (9 489 tone). Asta ne vorbește despre faptul că a avut loc o creștere a volumului de semințe procesat în țară. 

 

Export ulei de floarea soareluiPrincipalii exportatori de ulei de floarea soarelui din Moldova, tone

Import ulei de floarea soarelui

Costurile la producere floarea soarelui și procesare ulei

Ca să abordăm viitoare rentabilitate la cultivarea florii-soarelui, este nevoie să pornim de la costurile de producere. Cu aplicarea corectă și în măsură necesară a îngrășămintelor minerale se poate obținut un ,,Yields” de 2,7 tone la hectar ce va influența în mod direct indicatorul rentabilității economice. În prezenta analiză este estimată cantitatea de îngrășăminte minerale necesară pentru obținerea a 2,7 tone/ha. Desigur cantitatea aplicată efectiv poate fi redusă, ce va avea drept efect diminuarea costurilor dar și a “Yields-ului”. Costurile totale de producere la floarea soarelui se estimează la 13,6 mii lei/ha, din care 13,% – sunt material semincier (420 kg/ha), 11,2% – îngrășămintele minerale (salpetru de amoniu), 9,6% – substanțe chimice (ierbicide, fungicide, insecticide), 27,7% – operațiile mecanizate (arătura, cultivarea/fertilizarea, stropirea, recoltarea, transportarea, etc), 25,6% – plata de arendă la hectar, care este în medie de 3 500 lei. La un preț mediu de comercializare pentru floarea soarelui, care în mediu se estimează la 8 lei/kg pe parcursul sezonului, marja brută procentuală va atinge nivelul de 58%, ce este un rezultat optimist comparativ cu alte culturi. La prețul de comercializare de moment de 7 170 lei cu TVA ( 6 639 lei fără TVA) marja brută obținută va constui în mediu 32%. Dar sigur că există riscuri pentru fermieri de a obține pierderi în cazul obținerii unor recolte mai joase. Totodată prețul înalt de comercializare a culturii determină menținerea interesului pe parcursul sezonului. La începutul perioadei de recoltare, prețurile la floarea soarelui vor fi mai mici. Pe parcurs se estimează că prețurile vor urca urmând efectul clasic bursier contango. Paralel, s-a analizat valoarea estimativă a costului de producere a uleiului de floarea soarelui la fabricile din Moldova. Astfel, la un cost de intrare pentru floarea-soarelui de 7 170 lei/t cu TVA, costul estimativ pentru uleiul brut se raportează la 12,3 lei/kg (+-1 leu/kg). Costul este format din 86% materie primă- floarea soarelui, 3%-salarii și impozite, câte 2%- electricitate, energie termică, costuri cu întreținerea și uzura utilajului, precum și cheltuielile comerciale și administrative. Cu un preț de comercializare ulei brut în iulie 2023 de 17 lei/kg, rentabilitatea vânzărilor se situează la nivelul 27,6% pentru procesatori. 

Structura estimativă a costului de producere floarea soarelui la fabricile din Moldova (cost intrare fs= 7 170 lei cu TVA)