Cetățenii din diasporă care activează în instituții medicale, științifice sau de învățământ medical de peste hotare pot fi membri ai Consiliilor de Administrație ale instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești (IMSP) din țara noastră. Astfel, va fi posibilă valorificarea potențialului persoanelor din diaspora, prin transferul de experiențe, inovații și crearea de punți, toate pentru dezvoltarea sistemului medical.
Pentru prima dată reprezentanții diasporei au fost incluși în componența consiliilor, la aprobarea, prin ordinul ministrului, a noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a IMSP.
Anunțul privind depunerea dosarelor va fi făcut public de Ministerul Sănătății pe pagina web oficială. Respectiv, pentru a fi selectate, persoanele din diaspora vor trebui să expedieze, în adresa ministerului, dosarul, care va conține cererea de participare, CV-ul, scrisoarea de motivație și alte acte indicate în anunț.
În urma examinării dosarelor, de către comisia instituită de minister, va fi ales și numit membru al consiliului reprezentantul din diaspora cu cele mai relevante competențe profesionale pentru instituția medicală indicată.
Astfel, persoanele din diaspora vor putea, de rând cu ceilalți membri ai consiliului, să examineze și aprobe planul strategic de dezvoltare al instituției, să verifice transparența procedurilor de achiziție publică a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, dar și să înainteze fondatorului propuneri de dezvoltare a acesteia, sugestii de redresare a situației atunci când se constată deficiențe în activitatea instituției.
Ședințele Consiliului de Administrație pot fi desfășurate cu prezență fizică, online sau în format hibrid.