Centrul Național pentru Energie Durabilă: Centrul de soluții energetice eficiente pentru un viitor durabil

19 ianuarie, Chișinău. Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) își consolidează poziția de instituție cheie în sprijinirea și promovarea proiectelor de eficiență energetică și a energiei durabile în Republica Moldova. Creat în urma reorganizării și transformării fostei Agenții pentru Eficiență Energetică, începând cu 1 ianuarie 2024, CNED își asumă un rol crucial în dezvoltarea eficienței energetice și a surselor de energie regenerabile.

Soluții energetice eficiente pentru un viitor durabil – misiunea CNED

Misiunea CNED sintetizează prioritățile naționale în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a țării prin oferirea de soluții energetice eficiente, fapt susținut printr-un nou model funcțional și de guvernanță, menit să faciliteze crearea și implementarea mecanismelor și instrumentelor de finanțare care să contribuie la realizarea obiectivelor naționale în domeniul eficienței energetice. Centrul Național pentru Energie Durabilă prin viziunea sa, proiectează aspirațiile de a conduce tranziția energetică a Republicii Moldova, un parcurs ghidat de politicile europene în domeniul energetic dar și bune practici la nivel internațional. Acest parcurs este susținut de o serie de valori pe care conducerea instituției se angajează să le dezvolte într-o manieră dinamică, transparentă și participativă.

În activitatea sa, Centrul Național pentru Energie Durabilă se bazează pe valori fundamentale pentru îndeplinirea misiunii și viziunii sale precum:

Cooperare – Dezvoltăm relații de cooperare cu comunitatea și partenerii noștri pentru un viitor durabil.

Noutate – Aducem inovația și soluții noi în abordările noastre pentru a susține dezvoltarea sustenabilă.

Eficiență – Promovăm eficiența energetică pentru utilizarea responsabilă și rațională a resurselor.

Durabilitate – Oferim soluții viabile pentru dezvoltarea unei societăți fără emisii poluante.

Identitatea vizuală a CNED

CNED își conturează prezența prin identitate vizuală distinctă de cea a Agenției pentru Eficiență Energetică. Noua identitate este conturată de linii plastice care inspiră solidaritate, echilibru și colaborare. Nuanțele și design-ul său transmit o notă oficială și sunt orientate către dezvoltarea continuă redată de simbolurile „C” și „D”- o formă inteligentă care subliniază eficiența și durabilitatea pe termen lung. Simbolul ,,E” de culoare verde reprezintă accentul care completează misiunea și direcția strategică a instituției, concentrată pe inovație, energie, abordări diverse și responsabilitate.. Combinarea simbolurilor „E” și „D” reliefează aspectul de conectivitate către acea energie care inspiră și motivează construirea unui viitor durabil. Această abordare contribuie la consolidarea încrederii partenerilor, evidențiind angajamentul instituției față de excelență și atingerea obiectivelor instituționale, reconfirmând angajamentul ferm de realizare a misiunii sale. 

Guvernanță inovatoare și flexibilitate operațională

Reorganizarea Agenției pentru Eficiență Energetică în Centrul Național pentru Energie Durabilă nu doar schimbă denumirea, ci introduce și un nou model de guvernanță. CNED devine o instituție publică autonomă, supravegheată de un Consiliu și coordonate deciziile în cadrul Comitetului de Finanțare și Risc. Schimbarea aduce transparență și imparțialitate în procesul de luare a deciziilor de finanțare. Această guvernanță inovatoare și flexibilitatea operațională oferă CNED o poziție avantajoasă pentru dezvoltarea parteneriatelor cu instituții naționale și internaționale.

Priorități și programe cheie pentru viitorul energetic durabil al Moldovei

Printre prioritățile instituției nou create se numără administrarea programelor precum EcoVoucher, programul Super ESCO și instituirea Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Republica Moldova. Aceste programe sunt axate pe îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice și rezidențiale, contribuind semnificativ la atingerea obiectivelor CNED. Beneficiarii proiectelor gestionate de CNED sunt instituții publice, comunități rezidențiale și gospodării individuale. Proiectele si programele ce vor fi implementate de CNED, nu doar vor contribui la reducerea consumului de energie și la optimizarea performanței energetice, ci și la consolidarea securității energetice și la îmbunătățirea calității vieții în comunități. Astfel, CNED devine un actor esențial în facilitarea implementării proiectelor de eficiență energetică și dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în întreaga țară, contribuind la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și la modelarea unui viitor energetic eficient pentru Republica Moldova.