Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat astăzi o conferință de lansare a Concursurilor „Marca comercială a anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor” pentru anul 2023.

Potrivit Președintelui CCI a RM Sergiu HAREA, Concursul „Marca comercială a anului” a fost inițiat în anul 2003 și a devenit, pe parcursul celor XX de ediții, unul dintre cele mai eficiente platforme de promovare a mărcilor comerciale, de evidențiere a liderilor pe piața autohtonă. Concursul „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor”, care este la cea de a X-a ediție, are drept scop identificarea companiilor ce au implementat cu succes managementul calității și promovează abordările moderne ale calității.

„CCI a RM alături de partenerii săi dau astăzi startul înscrierilor antreprenorilor autohtoni la două concursuri importante. Premiile pe care le vor obține ulterior în cadrul Galei Businessului Moldovenesc, confirmă curajul, perseverența și dorința companiilor de a se afirma pe plan național și de a-și contura reușitele în domeniul promovării mărcilor comerciale și al managementului calității. Toți învingătorii edițiilor precedente sunt o dovadă clară a faptului că fiecare companie și brand are nevoie de promovare și că toate acțiunile pe care le întreprind nu sunt în zadar, ci contribuie direct la dezvoltarea mediului de afaceri autohton. De aceea încurajăm companiile moldovenești să se înscrie până pe data de 29 martie 2024 la Concursurile „Marca comercială a anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor” pentru anul 2023” a mai spus Sergiu HAREA. La rândul său, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Eugeniu RUSU, a menționat: „Suntem mândri și onorați să fim parte, alături de Camera de Comerț și Industrie, a acestui concurs de durată „Marca comercială a anului”. Împreună, ne angajăm să sprijinim și să promovăm excelența în domeniul proprietății intelectuale, contribuind astfel la creșterea sustenabilă și la consolidarea poziției Moldovei în peisajul economic internațional. Pentru Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, acest concurs reprezintă nu doar o competiție, ci și un eveniment important în calendarul nostru. Este o ocazie de a recunoaște și de a premia excelența în domeniul inovării și al valorii adăugate prin identitatea și reputația unei mărci.”

Fiind la cea de-a XXI-a ediție, concursul „Marca comercială a anului” este unul dintre cele mai eficiente instrumente de promovare a mărcilor comerciale pe piața internă și externă . Rezultatele concursului permit evidențierea liderilor și stabilirea dinamicii comportamentului consumatorilor pe piața autohtonă.

Pentru premiul mare –„Mercuriul de Aur”, mărcile comerciale pot fi înregistrate în concurs la una sau mai multe nominalizări din cele ce urmează, conform criteriilor de profesionalism: Nominalizarea „INTER”; Nominalizarea „LIDERUL ANULUI”; Nominalizarea închisă „REPUTAŢIE ŞI ÎNCREDERE”; Nominalizarea „EXPORT”; Nominalizarea „REBRANDING”; Nominalizarea „IMM-UL FAVORIT AL ANULUI”; Nominalizarea „DEBUTUL ANULUI”; Nominalizarea „MARCA COMERCIALĂ RESPONSABILĂ SOCIAL”; Nominalizarea „FEMEIA ÎN AFACERI”; Nominalizarea „ECONOMIA VERDE”; Nominalizarea „BUSINESS ON-LINE”; Nominalizarea „AFACERI DE FAMILIE”; Nominalizarea „LOCURI DE MUNCĂ PRIETENOASE FAMILIEI” și Nominalizarea „IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE INTEGRITATE ÎN SECTORUL PRIVAT”

„CNA a participat deja la patru ediții unde a înmânat trofeul integrității companiilor private care au dat dovadă și au implementat standarde de integritate. Invităm și anul acesta companiile private și întreprinderile de stat pentru a da dovadă public că au dorința de a implementa aceste standarde prin participarea la acest concurs” a menționat Ion PRUTEANU, Șef al Direcției Educație Anticorupție, Centrul Național Anticorupție (CNA). Participanții la concursul, și în anul curent, vor beneficia și de unele avantaje: publicitate suplimentară şi dezvoltarea imaginii mărcii comerciale, inclusiv a produselor şi serviciilor desemnate prin această marcă; informația cu privire la participanți, la modul de desfășurare a concursului va fi mediatizată amplu pe paginile web și rețelele de socializare ale organizatorilor concursului, în mass-media, la conferințe de presă, în emisiunile televizate consacrate concursului; aprecierea părților slabe și a celor forte ale mărcii comerciale; specialiști și membri ai Juriului vor acorda consultații participanților; oferirea gratuită, pe parcursul unui an, a serviciilor de prediagnoză a proprietății intelectuale la întreprindere (experții AGEPI vor examina portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deținut de întreprindere și vor prezenta recomandări privind valorificarea eficientă a acestuia); organizarea seminarelor/ training-urilor în domeniul proprietății intelectuale pentru angajații întreprinderilor participante la concurs, inclusiv la sediul întreprinderii (gratuit), 1 seminar, de o zi (8 ore), 12-16 persoane; organizare de instruiri și consiliere în domeniul integrității și anticorupție; reducere de 10% din taxa de participare în cadrul unei expoziții virtuale de pe platforma virtual-fairs.md; reducerea de 20% din taxa de înregistrare pentru: transmiterea cererii/ofertei firmei la Camerele de Comerț și Industrie din străinătate; înserarea cererii/ofertei firmei în bazele de date cu ofertele comerciale gestionate de CCI; participarea la misiuni economice în străinătate; participarea la forurile bilaterale organizate în RM; publicarea color, gratuită, în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală a imaginii mărcilor, laureate ale concursului, la solicitarea titularilor de marcă (pe parcursul anului); publicarea gratuită a contactelor întreprinderii și domeniului de activitate în Catalogul informativ-publicitar „Mărcile comerciale de succes din Republica Moldova 2023”

Ediția anului trecut a Concursului „Marca comercială a anului” a înregistrat 110 mărci participante dintre care 106 au fost premiate. Pe parcursul celor 20 de ediții la concurs au fost înregistrate peste 1800 de mărci.

Etapele concursului:

29 martie 2024 – încheierea etapei de depunere a cererilor de participare;
12 aprilie 2024 – încheierea etapei de depunere a pachetelor de prezentare; 01-12 aprilie 2024 – desfășurarea sondajului în rândul consumatorilor;
17-26 aprilie 2024– activitatea grupului de experți și a comitetului de organizare;

Andrian BUNDUC, Director al Institutului de Standardizare din Moldova (ISM) a vorbit despre importanța și necesitatea de a scoate în evidență, sporirea competitivității economiei naționale, sporirea serviciilor și a produselor care sunt plasate pe piața autohtonă și posibilitatea de a ieși la export. Toate acestea sunt datorate implementării standardelor și a sistemelor de management. „Îndemnăm toți producătorii autohtoni, agenții economici să participe și să contribuie fiecare cu propriul aport, pentru creșterea calității produselor, serviciilor oferite în Republica Moldova pe piața internă‘’ a declarat Iurie FRIPTULEAC, Director al Centrului Național de Acreditare din Moldova, MOLDAC. Concursul „Premiul pentru realizări în domeniul calității bunurilor și serviciilor” este la cea de a X-a ediție. Scopul acestuia este de a evidenția companiile care au implementat cu succes managementul calității și de a promova abordările moderne ale calității. La această ediție, companiile care sunt certificate ISO vor prezenta un raport de autoevaluare bazat pe 5 criterii, în timp ce ceilalți participanți vor prezenta tradiționalul raport bazat pe cele 9 criterii de excelență în domeniul calității.

După depunerea cererilor (perioadă de până la 29 martie 2024) și a raportului până la 12 aprilie 2023 , evaluarea managementului calității în cadrul Concursului se desfășoară în 2 etape:

  • –  Evaluarea rating-ului întreprinderilor participante prin metoda de sondaj 01-12 aprilie 2024;

  • –  Evaluarea din partea grupului de experți şi a comitetului organizatoric 17 – 26 aprilie 2024.

    La ediția din 2023, la concurs am avut un număr de 41 de participanți, dintre care 36 au fost desemnați Laureați, apreciați cu premiul mare Zeița Calității, iar 5 au fost desemnați cu diplome. În total, pe parcursul celor 9 ediții, au participat 450 de companii. Câștigătorii celor două concursuri vor fi premiați în cadrul „Galei Businessului Moldovenesc”– cel mai așteptat eveniment al societății economice autohtone, care se va desfășura în vara acestui an. Prin urmare Sergiu DĂRĂNUȚĂ, Șef al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a îndemnat ca și consumatorul să fie mai receptiv și să participe la sondajele organizate de către CCI a RM. De asemenea, să-și aducă aportul în alegerea învingătorului final, căci, până la urma este un concurs și o luptă între mai mulți actori și să câștige cel mai bun! Cele două concursuri sunt organizate de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), în comun cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și în parteneriat cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Centrul Național Anticorupție (CNA), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) și Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC).

    Antreprenorii se pot înscrie la concursuri până pe 29 martie 2024, pe adresele viorica.cazacu@chamber.md, tatiana.sainciuc@chamber.md și olga.grosu@chamber.md. Toate materialele vor putea fi accesate pe pagina www.chamber.md, la categoria Concursuri.