08 decembrie, Chișinău. Moldovenii care vor să fie mai prietenoși mediului și să contribuie la un viitor mai curat vor avea mai multe oportunități de finanțare din partea băncilor din țară pentru implementarea propriilor inițiative energetice. Într-un efort de a sprijini tranziția către o economie mai durabilă și a unui viitor cu emisii reduse de carbon și mai rezistentă la schimbările climatice, băncile din Moldova au fost invitate la un seminar dedicat dezvoltării capacităților în finanțarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și energie regenerabile. Acesta este primul dintr-o serie de instruiri care vor răspunde necesităților sectorului bancar în acest domeniu, și a adus în prim-plan prezentarea programelor de eficientizare a consumului de energie dedicate sectorului public și rezidențial la care lucrează statul, precum și valorificarea oportunităților de finanțare a acestora.

„Întâlnirea de astăzi este rezultatul discuțiilor cu reprezentanții instituțiilor bancare, în contextul priorităților Ministerului Energiei în ceea ce privește dezvoltarea programelor de finanțare în domeniul eficienței energetice, care au nevoie de suportul sectorului bancar. În cadrul acestui seminar, prezentăm anumite particularități ale proiectelor de eficiență energetică. Dorim să pregătim piața pentru proiectele de eficiență energetică, iar partenerii de dezvoltare, inclusiv instituțiile financiar-bancare, sunt interesați să facă investiții în sectorul energetic. Pentru noi este foarte important crearea unui mecanism funcțional, în care să implicăm toate părțile, și suntem determinați să identificăm posibilități ca proiectele de finanțare pentru sectorul rezidențial să beneficieze de condiții preferențiale” – Ion Muntean, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică

„Tranziția către energia regenerabilă sustenabilă este o prioritate strategică la nivel global, și este esențial ca sectorul financiar – bancar să ofere mai mult sprijin pentru inițiativele verzi. Această instruire este prima dintr-o serie de instruiri, în cadrul căreia vom prelucra informația de bază cu privire la ce înseamnă sectorul energetic, energia regenerabilă, care sunt aspectele de bază ce trebuie luate în considerare. Una dintre activitățile GCIP în Moldova este consultarea sectorului privat și stimularea investițiilor în domeniul dat. De asta este foarte important ca informația livrată să fie utilă, ca să poată fi pusă în practică, și să ducă la dezvoltarea investițiilor și la implementarea proiectelor în acest domeniu.” – Nicolae Soloviov, manager de proiect UNIDO, Programul GCIP Moldova

Instrumentele de finanțare din sectorul bancar și nebancar, procesul tehnic de implementare a instalațiilor energetice, precum și impactul asupra mediului a proiectelor investiționale de energie regenerabilă: acestea și alte subiecte utile au fost discutate în cadrul seminarului. Totodată, experții în eficiență energetică și energie regenerabilă din țară au prezentat și studii de caz relevante în raport cu subiectele expuse, cum ar fi ce impact are creditarea pentru un proiect investițional, care este procesul de aplicare a unei companii la mecanismul Net Metering și Net Billing ș.a.

„Finanțarea inițiativelor ecologice, în contextul actual al schimbărilor climatice și a problemelor de mediu cu care ne confruntăm, este crucială din mai multe motive, inclusiv aspecte de mediu, economice și sociale. În primul rând, finanțarea acestor proiecte contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și conservarea biodiversității. Aceste proiecte sunt practici durabile, care adesea au economii de costuri pe termen lung, prin reducerea consumului de energie și utilizarea eficientă a resurselor. Finanțarea acestor inițiative ecologice este esențială pentru abordarea schimbărilor globale de mediu, pentru stimularea creșterii economice și pentru promovarea unui viitor mai durabil, atât pentru generațiile actuale, cât și pentru cele viitoare.” – Dorina Margine, consultant național în cadrul programului de inovare în tehnologiile curate pentru IMM-uri

Pe parcursul următoarelor luni, alte trei seminare se vor desfășura pentru reprezentanții băncilor din Moldova, cu abordarea unor tematici esențiale pentru asigurarea unui proces eficient de finanțare a proiectelor energetice din țară, cum ar fi analiza soluțiilor de software implicate, mecanismele de calcul și analiză a inițiativelor, evaluarea economică a proiectelor investiționale, dar și aspecte ce țin de finanțarea, gestionarea și implementarea unui proiect de energie regenerabilă.

Republica Moldova se îndreaptă cu pași hotărâți spre un viitor mai verde și mai sustenabil, iar eficiența energetică este o prioritate strategică atât pentru țara noastră, cât și la nivel mondial. În prezent, 6% din volumul total al energiei electrice din Moldova provin din sursele energetice regenerabile, iar  conform estimărilor, sunt așteptate creșteri de până la 30% până în 2030.

Evenimentul este organizat de Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) în parteneriat cu  Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Fondul Global de Mediu (GEF), în cadrul programului Proiectul „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova” (GCIP Moldova).