Image005Iată un artist care se inspiră dintr-o iubire necondiţionată pentru pămîntul său. Jurie Zacon are ca punct de plecare peisajele minunate şi locurile pitoreşti din Moldova, culegînd sensul poetic simplu şi armonios al lucrurilor mici. Fiecare element pictat este luat din realitate: o casă care priveşte printre copaci; o clopotniţă care taie din înălţimea unui deal; un ram care freamătă reflectat în oglinda apei; singuratica figură a unui sătean, pictat în modestia sa decentă.

Creează impresia de o dulce melancolie, de o inocenţă feciorelnică, aproape sensul unei dimensiuni care provine dintr-o lumină interioară. Nu întîmplător se evidenţiază folosirea culorilor pure şi luminoase, cu o varietate intensă de picturi în umbre şi în maniera deschis-închis. In fine, structura compoziţiei sugerează reminiscenţe romantice şi impresioniste, cu un original semn distinctiv, o continuă şi coerentă unitate de stil şi un element involuntar realistic. În rest, Arta este o simulare, care ştie întotdeauna să spună adevărul.