Chișinău, 12 decembrie 2023 – Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat un eveniment de transmitere a certificatelor de finanțare pentru 22 de unități economice din Republica Moldova, care implementează învățământul profesional tehnic (ÎPT) dual.

Sergiu HAREA, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM)„Instituția Camerală cu sprijinul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și Guvernul Elveției, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a lansat, în luna septembrie 2023, „Programul de Sprijin pentru Unitățile Economice care Implementează Programe de Învățământ Dual”. Scopul acestuia a fost consolidarea comunităților locale și creșterea performanței sectorului privat din țara noastră. Acest program are un impact semnificativ asupra creșterii economice a Republicii Moldova, astfel, creând oportunități semnificative de dezvoltare atât pentru tinerii care doresc să-și construiască cariere de succes în domeniul economic, cât și pentru afaceri. 

Suportul financiar oferit celor 22 de unități economice, va permite achiziționarea de echipamente necesare formării profesionale a elevilor implicați în sistemul dual, în sediul antreprenorului. Fiecare propunere de proiect, a inclus, în mod obligatoriu, o co-finanțate în valoare de cel puțin 5% din suma totală a suportului financiar solicitat. Valoarea totală a schemei de suport financiar fiind de 400 000 de euro. 

Sunt profund recunoscător tuturor partenerilor implicați în acest proiect, pentru suportul oferit, cât și unităților economice- reprezentanți ai businessului autohton din Chișinău, Bălți, Cahul, Hîncești, Orhei, Găgăuzia, care sunt deschiși să contribuie la dezvoltarea și promovarea acestui sistem de învățământ. Reiterez că CCI a RM este un promotor activ al învățământului dual și va continua să depună eforturi pentru a identifica măsuri de suport pentru dezvoltarea sistemului dual dar și a businessului din Republica Moldova.”

Galina Rusu, Secretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC): „Este o deosebită placere să fim împreună la acest eveniment, pentru susținerea agenților economici care se impică în învățământul dual, aceasta fiind pentru Ministerul Educației și Cercetării o prioritate în atingerea obiectivului de dezvoltare a învățământului profesional tehnic în Republica Moldova. Doresc să mulțumesc Guvernelor Germaniei și Elveției pentru suportul în promovarea, dezvoltarea, implementarea dar și susținerea sectorului economic din țara noastră, în vederea bunei desfășurări a învățământului dual, dar și pentru exemplul practic pe care l-am urmat, astfel încât să aducem în cea mai bună formă, acest sistem de învățământ și în țara noastră.

Pentru noi este esențial să dezvoltăm relațiile de cooperare între instituțiile de învățământ și agenții economici, pentru a elimina deficitul de competențe pe care-l avem. Potrivit statisticelor, absolvenții programelor de învățământ profesional tehnic, au o rată de angajabilitate mai mica decât ne-am dori.  

Ne confruntăm cu un deficit de cadre, iar învățământul dual este, din punctul nostru de vedere, soluția cea mai potrivită de a exclude aceste carențe și de a avea formare profesională, în conformitate cu așteptările agenților economici. 

Mulțumesc antreprenorilor pentru implicare în procesul de formare a viitoarei generații și vă chemăm să avem un dialog continuu, pentru a atrage în acest sistem cât mai mulți parteneri.”

Margret Maria UEBBER, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova: „Sistemul dual de formare profesională este un pilon esențial în Germania pentru a răspunde cererii de personal calificat. Mai mult din jumătate din absolvenții școlilor, aleg această cale pentru accede într-o profesie calificată sau pentru a obține un loc de muncă remunerat. Nivelul scăzut a șomajului în rândul tinerilor din Germania în comparație cu alte state europene, demonstrează importanța deosebită a conceptului de formare profesională duală.

În cadrul cooperării economice moldo-germane, promovarea economiei, în special, a IMM-urilor dar și formarea profesională prin sistem dual, sunt priorități importante. Transpunerea conceptului de formare profesională duală este subiectul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”. Prin acest proiect dorim să contribuim la îmbunătățirea perspectivelor socio-economice ale oamenilor din orașele și comunitățile din Republica Moldova, prin crearea noilor oportunități de angajare. Dorim să consolidăm companiile și să stimulăm înființarea de noi întreprinderi. Dezvoltarea economică a Republicii Moldova este și va fi baza pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din această țară.”

Claudia Hermes, Director de țară, GIZ Moldova: „Acest eveniment este un rezultat al unui proces de selecție riguros, pentru că urmărim cu toții un singur obiectiv – îmbunătățirea nivelului de instruire în cadrul instituțiilor înrolate în sistemul dual. Vom continua să susținem activitățile din acest domeniu, pentru a atrage și mai mulți agenți economici ce sunt gata să instruiască specialiști într-un mod practic și aplicativ.”

Olivier Burki, director adjunct interimar al Biroului de Cooperare al Elveției în R. Moldova: „În acest efort, rolul și participarea activă a sectorului privat sunt esențiale, precum și dialogul și interacțiunea acestuia cu sectorul public, cu asociațiile de afaceri și, bineînțeles, cu Camera de Comerț și Industrie. Acest dialog și această interacțiune sunt esențiale pentru a promova cooperarea și parteneriatele, precum și pentru a promova însăși rațiunea de a exista educația duală, și anume de a crește compatibilitatea dintre nevoile pieței muncii și oferta de competențe și educație a forței de muncă. Evenimentul de astăzi ilustrează progresul continuu și eficient al acestei agende importante, de care vor beneficia, în cele din urmă, mii de tineri din Moldova”.

De menționat că în cadrul acestui proiect au fost instruiți 55 membri ai Comisiilor de verificare a conformității unităților, a fost verificată conformitatea a peste 80 de programe de formare profesională prin învățământ dual, dar și instruiți 70 maiștri-instructori în cadrul programului de formare psihopedagogică.

Evenimentul este susținut de proiectul „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și Guvernul Elveției, implementat de GIZ Moldova, în parteneriat cu Camera Comerţ şi Industrie din Republica Moldova (CCI a RM).

Detalii suplimentare: e-mail: presa@chamber.md sau la numărul de telefon: 060 65 98 40. Persoană de contact- Ana Hîrtie.