Un segment destul de interesant pentru comerț în sectorul agricol îl reprezintă semințele destinate cultivării culturilor de câmp. Astfel, în 2022, în Moldova au fost importate în vederea vânzării 8.392 de tone de semințe pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Această cantitate depășește cu 16,6% importul din 2021. În primul semestru al anului 2023, au fost importate în țară 6.373 de tone semințe. Prețurile medii pentru materialul săditor cresc semnificativ. De exemplu, prețul mediu pentru semințele de porumb importate în 2023 este de 113 lei/kg, ceea ce reprezintă o creștere cu 13% față de costul din 2022 și cu 30% față de costul din 2021. Pentru semințele de floarea-soarelui, creșterea este și mai pronunțată, ajungând la 367 lei/kg în 2023, față de 281 lei/kg în 2022 (adică o creștere de 30,6%). De remarcat că în primul semestru al anului 2023, au fost importate în țară cu 10% mai puține semințe în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent (6.373 tone în comparație cu 7.081 tone), în timp ce costul cantității mai mici de semințe importate în 2023 a depășit cu 19,3% suma plătită de importatorii moldoveni în 2022 (1.303 milioane lei față de 1.092 milioane lei). Importul de semințe în Republica Moldova este concentrat în principal pe culturile tehnice, în special pe semințele de porumb, floarea-soarelui și rapiță, deoarece acestea se bazează pe semințe hibride, iar în Moldova nu există întreprinderi specializate în producția acestor semințe. Pentru culturile de cereale și leguminoase (grâu, orz și soia), agricultorii achiziționează semințe de soiuri elite și superelite, ceea ce permite producția internă de îngrășăminte pentru nevoile proprii și pentru scopuri comerciale ale altor întreprinderi. În ceea ce privește structura importului de semințe în Republica Moldova, cea mai mare parte este reprezentată de semințele de porumb (59%), urmate de semințele de floarea-soarelui (29%) și grâu (8%), conform datelor pentru perioada de la începutul anului 2021 până la prima jumătate a anului 2023. Achiziționarea de semințe are un caracter sezonier. Perioada principală de achiziționare a semințelor pentru culturile tehnice precum porumbul și floarea-soarelui este ianuarie-aprilie, pentru grâu este august-septembrie, pentru rapiță este iulie-septembrie și martie. Principalele companii din Republica Moldova care importă semințe sunt “Vadalex” SRL, “Diazchim” SRL, “Agrostoc” SRL, “Bioprotect” SRL și “Imexagro” SRL. Compania “Vadalex” SRL ocupă o poziție de lider, importând 1.161 de tone de semințe (18%), urmată de compania “Diazchim” SRL, care a importat 1.010 tone (16%), și “Agrostoc” SRL – 730 tone, conform analizei pentru primul semestru al anului 2023. Printre principalele branduri de semințe care ajung pe piața din Republica Moldova se numără PIONEER (Elveția). Astfel, în 2023, au fost importate 2.418 tone de semințe de această marcă, dintre care cea mai mare parte sunt semințe de porumb. Companiile care au operat acest import sunt cunoscutele “Vadalex” SRL, “Diazchim” SRL, “Agrostoc” SRL, “Bioprotect” SRL și “Rostan” SRL. Apoi, urmează brandul francez “Syngenta” – în primul semestru al anului 2023 au fost importate 1.186 tone de către companiile “Vadalex” SRL, “Diazchim” SRL, “Licorent-Agro” SRL, “Gold Korn” SRL și “Syngenta-Agro” SRL. Pe locul trei se află brandul francez LIMAGRAIN EUROPE. Cantitatea importată a fost de 539 tone, prin intermediul companiilor “Vadalex” SRL, “Agrostoc” SRL, “Bioprotect” SRL, “Prograin” SRL, “Wetrade” SRL și “Treiding-Grup” SRL. Principalul furnizor de semințe în Republica Moldova este România (67%), urmată de Franța (16%) și Germania (6%). Constatăm un lucru negativ, că producerea internă de material semincer este slab dezvoltat și se lipsa de producători autohtoni, care să satisfacă această lipsă. Cultivarea culturilor pentru producerea semințelor este o direcție cu valoare adăugată și cu potențial mare de dezvoltare, dar este necesar să se asigure calitate impecabilă și de identificat soiuri și hibrizi cu potențial înalt și care au o rezistență sporită la reziliențe climatice tot mai frecvente. În general, semințele produse în RM se consideră și se manifestă mai rezistente la secete (deoarece au fost produse în condiții similare și genetic sunt mai rezistente din start) din experiențele întreprinderilor care au utilizat astfel de semințe și chiar sunt dorite de agricultori în condițiile scumpirilor mari la toate inputurile și inclusiv la plata de arendă. Analizând datele conchidem, că importul de semințe acoperă 68.6% din necesarul de floarea soarelui și 55.6% din porumb. Aceste culturi sunt importante în structura suprafețelor însămânțate și este strategic de produs semințe de calitate pe teritoriul R. Moldova.